Statistisk sentralbyrå

Bruk av IKT i husholdningene

8   Andel av de med PC hjemme som har vært utsatt for sikkerhetsproblemer og andelen med antivirusprogram, etter kjønn, alder, utdanning og arbeidssituasjon. 2003
  Utsatt for
datavirus
siste 12 md.
Utsatt for uredelig
bruk av betalingskort
siste 12 md.
Misbruk av
personlig informasjon
siste 12 md.
Installert eller oppdatert
anti-virusprogram
siste 3 md.
Personer i alt 21 2 4 52
         
Menn 23 2 5 60
Kvinner 19 1 2 42
         
16-24 år 22 0 3 52
25-34 år 23 3 6 52
35-44 år 24 2 3 58
45-54 år 16 2 3 52
55-64 år 22 1 4 47
65-74 år 15 0 0 30
         
Ungdomsskole 22 0 3 42
Videregående skole 22 2 3 52
Universitet/høyskole + 21 1 5 53
Uoppgitt 12 3 3 52
         
Student 20 2 3 48
Ansatt 22 2 4 54
Pensjonist 19 1 3 42
Annet 20 0 5 51

Standardtegn i tabeller