Statistisk sentralbyrå

Bruk av IKT i husholdningene

7   Type varer og tjenester handlet av de som har handlet på Internett siste 3 måneder
  Dagligvarer Film og musikk Bøker, magasiner, læremateriale Klær, sportsartikler PC software PC hardware Elektronisk utstyr Kjøp av aksjer & finansielle tjenester Reiser & innkvartering Billetter
til ulike begivenheter
Lotteri & tipping
Personer i alt 1 29 37 27 15 13 16 9 52 34 6
                       
Menn 1 35 37 22 19 18 22 11 49 35 9
Kvinner 1 20 37 35 7 5 6 6 56 33 2
                       
16-24 år 0 31 31 34 12 18 12 0 32 35 2
25-34 år 1 43 41 19 23 21 25 13 53 35 11
35-44 år 1 24 36 34 10 8 13 14 53 35 5
45-54 år 2 23 38 21 10 6 14 4 69 30 6
55-64 år 0 6 41 23 17 5 6 11 51 34 0
65-74 år 0 0 34 34 0 34 0 0 66 67 0
                       
Ungdomsskole 0 19 16 41 0 6 11 0 28 22 5
Videregående skole 2 36 34 34 17 16 22 8 45 29 8
Universitet/
høyskole +
0 24 45 16 13 11 10 13 65 40 4
Uoppgitt 0 0 31 21 21 11 0 0 48 60 0
                       
Student 2 29 27 37 17 20 17 2 35 39 0
Ansatt 1 31 41 25 15 12 17 11 57 32 8
Pensjonist 0 0 18 26 0 9 9 9 45 36 0
Annet 3 27 27 26 14 18 8 6 43 40 3

Standardtegn i tabeller