Statistisk sentralbyrå

Bruk av IKT i husholdningene

6   Internett brukt til ulike formål de siste 3 md. Andel av de som har vært på Internett siste 3 md, etter kjønn, alder, utdannelse og arbeidssituasjon. 2003
  Kommunikasjon Informasjonssøk
og on-line tjenester
Kjøp, salg
og banktjenester
Kontakt med
offentlige myndigheter
Kurs og
utdannelse
Personer i alt 87 94 72 58 7
           
Menn 88 94 77 63 7
Kvinner 86 93 67 52 7
           
16-24 år 89 96 63 36 9
25-34 år 87 96 80 62 6
35-44 år 87 96 77 67 8
45-54 år 87 91 70 63 7
55-64 år 87 91 73 66 6
65-74 år 87 80 50 40 3
           
Ungdomsskole 84 83 64 42 9
Videregående skole 83 92 71 49 5
Universitet/høyskole + 96 99 79 80 10
Uoppgitt 92 100 57 35 17
           
Student 94 96 60 51 17
Ansatt 87 94 76 63 6
Pensjonist 83 87 64 42 1
Annet 86 93 68 49 6

Standardtegn i tabeller