Statistisk sentralbyrå

Bruk av IKT i husholdningene

5   Bruk av Internett, etter kjønn, alder, utdannelse og arbeidssituasjon. 2003
  Andel av alle som har brukt Internett siste 12 md. Andel av alle som har brukt Internett siste 3 md. Hyppighet Sted
  Minst en gang hver hverdag Minst en gang i uken, men ikke hver dag Minst en gang i måneden, men ikke hver uke Mindre enn en gang i måneden Hjemme Arbeidsplass Utdannings-
sted
Andre steder (venner, off.kontor)
Personer i alt 78 75 38 28 6 2 60 40 13 14
                     
Menn 83 80 48 24 5 2 66 48 12 15
Kvinner 73 69 28 31 8 3 55 31 13 12
                     
16-24 år 97 94 43 42 9 1 76 20 53 35
25-34 år 95 90 48 31 7 4 67 47 12 19
35-44 år 87 82 46 27 8 2 66 53 7 11
45-54 år 84 80 43 29 6 2 69 57 3 8
55-64 år 55 52 24 20 4 3 44 32 1 5
65-74 år 25 24 10 10 3 1 20 5 1 2
                     
Ungdomsskole 51 47 22 20 4 1 40 15 15 13
Videregående skole 77 72 33 28 8 3 57 34 11 13
Universitet/
høyskole +
92 90 56 29 4 2 74 66 11 14
Uoppgitt 91 86 47 32 5 2 66 23 52 29
                     
Student 99 97 47 44 6 0 75 18 78 25
Ansatt 87 84 45 29 7 2 68 57 4 13
Pensjonist 34 31 14 10 4 3 27 7 1 3
Annet 76 72 27 30 9 5 55 15 10 25

Standardtegn i tabeller