Statistisk sentralbyrå

Bruk av IKT i husholdningene

4   Andel av de som har brukt PC som har utført ulike aktiviteter. Fordelt på kjønn, alder, utdanning og arbeidssituasjon. 2003
  Kopiert filer Brukt klipp-og
lim-verktøy
i et dokument
Brukt formler
i et regneark
Flettet en
adresseliste med
annet dokument
Laget en
Internett-side
Laget et
dataprogram
Personer i alt 65 74 56 37 19 12
             
Menn 73 75 65 40 22 19
Kvinner 57 72 47 34 14 5
             
16-24 år 80 87 73 36 37 10
25-34 år 69 81 58 41 23 16
35-44 år 65 75 58 44 18 11
45-54 år 65 75 53 39 10 13
55-64 år 52 57 44 25 8 11
65-74 år 41 38 33 20 3 9
             
Ungdomsskole 52 55 45 32 16 6
Videregående skole 60 68 51 37 17 10
Universitet/høyskole + 79 91 66 39 20 19
Uoppgitt 73 82 78 40 38 5
             
Student 82 94 74 42 36 9
Ansatt 66 76 57 39 17 13
Pensjonist 43 42 36 21 8 7
Annet 64 74 53 39 22 15

Standardtegn i tabeller