Statistisk sentralbyrå

Bruk av IKT i husholdningene

3   Bruk av PC, etter kjønn, alder, utdannelse og arbeidssituasjon. 2003
  Andel av alle som har brukt PC noen gang Andel av alle som har brukt PC siste 3 md Hyppighet Sted
  Minst en gang hver hverdag Minst en gang i uken, men ikke hver dag Minst en gang i måneden, men ikke hver uke Mindre enn en gang i måneden Hjemme Arbeidsplass Utdannings-
sted
Andre steder (venner, off. kontor)
Personer i alt 89 80 49 22 5 3 67 47 15 16
                     
Menn 91 83 59 17 5 2 72 53 15 19
Kvinner 86 77 40 28 6 3 63 41 15 13
                     
16-24 år 99 96 49 39 6 2 82 24 54 38
25-34 år 98 95 59 26 6 4 76 55 16 23
35-44 år 95 88 58 24 5 2 73 63 9 14
45-54 år 92 85 60 17 5 3 74 67 6 9
55-64 år 77 60 39 13 4 4 50 41 3 8
65-74 år 53 33 11 12 7 2 29 7 1 2
                     
Ungdomsskole 63 52 23 20 6 4 46 19 16 17
Videregående skole 90 79 44 24 7 4 64 42 13 15
Universitet/
høyskole +
98 94 74 17 2 1 83 74 13 16
Uoppgitt 88 88 48 36 2 2 73 31 52 32
                     
Student 99 99 57 41 2 0 85 22 81 29
Ansatt 94 89 69 22 5 3 83 75 8 18
Pensjonist 63 38 37 35 22 6 90 25 6 11
Annet 87 77 38 42 9 9 82 23 16 30

Standardtegn i tabeller