Statistisk sentralbyrå

2   Andel med ulike typer Internettabonnement, etter familietype, husholdningsinntekt, kjønn, alder, utdanning og arbeidssituasjon. 2003 (Rettet 07.12.2004)
  Har tilgang til Internett Har ikke tilgang
til Internett
Ringer opp Fast oppkobling
  Ringer opp Fast oppkobling Vet ikke Modem ISDN-linje Vet ikke ADSL Kabel-tv Annet Vet ikke
Husholdninger i alt 33 22 0 45 16 17 0 14 4 2 1
                       
Familier med barn 46 27 0 26 19 27 0 20 4 3 1
Familier uten barn 29 20 0 51 15 14 0 12 5 2 1
                       
Husholdningsinntekt. 1 000 kr                      
Under 200 15 17 0 68 8 7 0 8 1 7 2
200 - 399 28 17 0 55 14 14 0 10 5 1 0
400-599 43 26 1 30 26 17 0 18 5 2 2
600 og mer 56 31 0 13 18 37 0 23 7 2 1
Uoppgitt 27 20 1 52 12 15 0 14 3 0 3
                       
Personer i alt 42 25 1 32 18 24 0 18 4 2 1
                       
Menn 46 25 0 29 19 27 0 17 5 3 1
Kvinner 39 26 1 35 17 21 1 18 4 1 2
                       
16 - 24 år 47 30 1 21 19 28 1 19 6 3 3
25 - 34 år 41 30 0 28 18 24 0 20 5 4 1
35 - 44 år 48 28 0 24 17 30 0 22 5 1 1
45 - 54 år 52 28 0 20 22 29 1 24 3 1 1
55 - 64 år 38 16 1 45 20 18 0 9 4 3 1
65 - 74 år 15 10 2 73 10 6 0 5 3 0 2
                       
Ungdomsskole 31 18 1 50 12 18 1 10 5 2 1
Videregående skole 40 25 0 35 18 22 0 17 4 3 2
Universitet/høyskole + 53 28 0 19 21 32 0 21 6 2 1
Uoppgitt 36 34 0 30 10 26 0 23 9 0 2
                       
Student 45 30 1 25 16 29 0 19 6 4 2
Ansatt 48 28 0 23 21 27 0 21 5 3 1
Pensjonist 25 11 1 63 13 11 0 6 3 1 2
Annet 34 27 0 40 12 20 1 18 5 1 4

Standardtegn i tabeller