Statistisk sentralbyrå

Bruk av IKT i husholdningene

1   Andel som har tilgang til diverse informasjons- og kommunikasjonsteknologi, etter familietype, husholdningsinntekt, kjønn, alder, utdannelse og arbeidssituasjon. 2. kvartal 2003
  Mobiltelefon Mobiltelefon m/Internett    PC Håndholdt PC Internett DVD-spiller Bil m/trafikk-
navigasjons-
system
TV Digitale sendinger Parabol-
antenne
Kabel-TV
Husholdninger i alt 92 28 68 11 55 42 2 96 39 25 47
                       
Familier med barn 97 42 83 12 74 60 2 97 41 30 41
Familier uten barn 90 23 62 10 49 36 2 95 39 23 49
                       
Husholdningsinntekt.
1 000 kr
                     
Under 200 77 22 46 7 32 28 0 91 18 10 42
200-399 92 26 59 4 45 39 2 96 43 28 48
400-599 97 30 83 12 70 50 2 99 46 32 43
600 og mer  100 38 95 28 87 64 3 99 47 24 59
Uoppgitt 94 25 57 8 48 28 3 93 37 25 37
                       
Personer i alt 96 34 78 13 68 52 2 97 42 29 44
                       
Menn 96 39 80 15 71 60 2 97 47 32 43
Kvinner 95 29 76 11 65 44 2 97 36 27 44
                       
16-24 år 99 65 85 14 79 71 6 97 45 34 39
25-34 år 99 45 82 18 72 69 2 95 38 27 45
35-44 år 98 37 86 17 76 57 3 96 46 32 43
45-54 år 95 24 87 13 80 56 2 99 43 29 45
55-64 år 92 15 67 8 55 28 0 99 46 29 48
65-74 år 84 6 43 1 27 10 2  100 28 23 40
                       
Ungdomsskole 88 30 57 7 50 32 3 99 40 34 35
Videregående skole 96 33 76 11 65 54 2 97 45 32 40
Universitet/høyskole + 98 34 91 20 81 55 2 98 36 20 55
Uoppgitt 97 54 84 20 70 63 12 93 42 37 43
                       
Student 97 59 90 21 75 64 5 96 39 28 44
Ansatt 98 36 86 15 77 58 2 97 44 29 45
Pensjonist 85 9 47 3 37 20 1 99 37 31 41
Annet 97 34 70 12 60 52 4 97 42 32 39

Standardtegn i tabeller