Statistisk sentralbyrå

9 Prosentdelen hushald etter storleiken på gjelda og samla hushaldsinntekt. 1995, 2000, 2004 og 2005 (Publisert 14. november 2007)
  Samla hushaldsinntekt (2005-kroner)
  Under 200 000 200 000-299 999 300 000-399 999 400 000-499 999 500 000-749 999 750 000-999 999 1 million- Alle
1995                
Ingen gjeld 46 26 16 10 6 4 8 24
Gjeld mindre eller lik inntekt 29 40 45 40 48 55 57 40
Gjeld 1-2 ganger inntekt 10 19 26 34 34 35 25 23
Gjeld 2-3 ganger inntekt 6 9 10 11 10 4 7 8
Gjeld større enn 3 ganger inntekt 10 7 4 5 2 3 4 6
Alle  100  100  100  100  100  100  100  100
                 
2000                
Ingen gjeld 46 30 19 11 8 5 6 23
Gjeld mindre eller lik inntekt 29 40 42 40 42 51 59 40
Gjeld 1-2 ganger inntekt 11 14 20 30 35 32 24 22
Gjeld 2-3 ganger inntekt 5 9 13 13 12 9 8 10
Gjeld større enn 3 ganger inntekt 9 7 6 7 3 3 4 6
Alle  100  100  100  100  100  100  100  100
                 
2004                
Ingen gjeld 36 28 18 12 6 4 6 18
Gjeld mindre eller lik inntekt 29 37 40 37 36 40 49 36
Gjeld 1-2 ganger inntekt 14 14 18 24 31 34 30 22
Gjeld 2-3 ganger inntekt 6 9 13 17 19 16 10 13
Gjeld større enn 3 ganger inntekt 14 12 11 11 8 7 5 10
Alle  100  100  100  100  100  100  100  100
                 
2005                
Ingen gjeld 36 27 18 13 6 4 5 17
Gjeld mindre eller lik inntekt 25 37 36 35 34 38 48 34
Gjeld 1-2 ganger inntekt 14 14 17 21 29 34 30 22
Gjeld 2-3 ganger inntekt 8 8 14 17 21 17 12 14
Gjeld større enn 3 ganger inntekt 17 14 16 15 11 8 6 13
Alle  100  100  100  100  100  100  100  100

Standardtegn i tabeller