Statistisk sentralbyrå

Inntektsstatistikk for husholdninger

8   Inntekt etter skatt, etter hushaldstype og fylke. Median. 2005. Kroner
  Alle hushald Aleinebuande under 30 år1 Aleinebuande 30-44 år Aleinebuande 45-66 år Aleinebuande 67 år og eldre Par2 utan barn, eldste person under 30 år Par2 utan barn, eldste person 30-44 år Par2 utan barn, eldste person 45-66 år Par2 utan barn, eldste person 67 år og over Par2 med barn 0-5 år Par2 med barn 6-17 år Par2 med barn 18 år og eldre Mor/far med barn 0-5 år Mor/far med barn 6-17 år Mor/far med barn 18 år og eldre Fleirfamiliehushald
Heile landet  312 000  115 000  225 000  206 000  149 000  359 000  461 000  444 000  301 000  492 000  545 000  600 000  254 000  289 000  348 000  490 000
                                 
Østfold  311 000  149 000  211 000  192 000  146 000  361 000  432 000  419 000  288 000  472 000  512 000  572 000  251 000  277 000  336 000  469 000
Akershus  391 000  147 000  235 000  227 000  169 000  390 000  498 000  493 000  351 000  546 000  597 000  651 000  268 000  310 000  368 000  536 000
Oslo  268 000  119 000  236 000  222 000  174 000  362 000  504 000  506 000  356 000  514 000  582 000  642 000  253 000  294 000  350 000  461 000
Hedmark  297 000  128 000  208 000  191 000  141 000  352 000  423 000  404 000  277 000  463 000  501 000  559 000  254 000  277 000  329 000  453 000
Oppland  301 000  119 000  213 000  194 000  139 000  359 000  444 000  410 000  276 000  465 000  505 000  573 000  249 000  279 000  341 000  487 000
Buskerud  331 000  154 000  226 000  207 000  147 000  378 000  463 000  446 000  301 000  488 000  542 000  603 000  255 000  288 000  356 000  489 000
Vestfold  321 000  146 000  214 000  200 000  153 000  359 000  450 000  438 000  303 000  487 000  539 000  603 000  255 000  282 000  343 000  477 000
Telemark  305 000  118 000  210 000  196 000  146 000  347 000  417 000  429 000  290 000  471 000  519 000  583 000  244 000  278 000  341 000  466 000
Aust-Agder  322 000  127 000  213 000  197 000  147 000  354 000  428 000  425 000  291 000  464 000  517 000  568 000  242 000  276 000  342 000  467 000
Vest-Agder  314 000  111 000  216 000  197 000  147 000  354 000  442 000  431 000  293 000  472 000  525 000  592 000  241 000  279 000  340 000  470 000
Rogaland  361 000  152 000  241 000  214 000  147 000  385 000  474 000  464 000  298 000  505 000  577 000  634 000  249 000  296 000  356 000  516 000
Hordaland  313 000  100 000  223 000  212 000  149 000  342 000  451 000  460 000  300 000  491 000  558 000  616 000  256 000  290 000  354 000  507 000
Sogn og Fjordane  333 000  117 000  226 000  203 000  136 000  358 000  437 000  431 000  278 000  482 000  536 000  580 000  258 000  293 000  362 000  523 000
Møre og Romsdal  332 000  128 000  229 000  203 000  138 000  356 000  437 000  438 000  279 000  485 000  542 000  594 000  258 000  285 000  349 000  518 000
Sør-Trøndelag  281 000 86 000  216 000  204 000  148 000  323 000  437 000  437 000  297 000  482 000  535 000  591 000  257 000  286 000  339 000  490 000
Nord-Trøndelag  318 000  117 000  210 000  196 000  142 000  323 000  403 000  414 000  279 000  458 000  511 000  561 000  247 000  278 000  324 000  490 000
Nordland  309 000  134 000  214 000  196 000  141 000  356 000  425 000  420 000  287 000  478 000  525 000  568 000  248 000  286 000  336 000  476 000
Troms Romsa  303 000  111 000  217 000  203 000  142 000  355 000  447 000  437 000  293 000  493 000  542 000  588 000  255 000  289 000  341 000  494 000
Finnmark Finnmárku  323 000  148 000  218 000  196 000  148 000  381 000  454 000  438 000  306 000  506 000  558 000  582 000  275 000  303 000  355 000  513 000
1  Aleinebuande barn under 18 år er teke ut av datagrunnlaget. Dei fleste av desse er truleg feilklassifisert grunna manglar i datagrunnlaget. Dette kan vere personar under 18 år som bur saman med andre vaksne enn foreldra, til dømes fosterbarn og barn busett på barneheimar eller liknande.
2  Ektepar, sambuarpar og registrerte partnarar.

Standardtegn i tabeller