Statistisk sentralbyrå

Inntektsstatistikk for husholdninger

7   Samansetjing av samla hushaldsinntekt for personar i ulike inntektsklassar (desiler) for inntekt etter skatt per forbrukseining1 (EU-skala). Del av samla inntekt. 2005. Prosent.
Desilgruppe Lønsinntekter Netto næringsinntekter Kapitalinntekter Overføringar Samlet inntekt Utlikna skatt Negative overføringar Inntekt etter skatt
1 41 4 -5 60  100 13 1 92
2 42 5 1 52  100 15 1 85
3 55 5 1 39  100 18 1 81
4 66 5 1 29  100 20 1 79
5 72 4 1 22  100 22 1 77
6 76 5 1 18  100 23 1 76
7 79 5 2 15  100 24 1 75
8 80 5 2 12  100 26 1 73
9 81 7 3 9  100 28 1 71
10 43 12 41 4  100 23 0 77
Alle 63 7 13 16  100 23 1 76
1  Negative beløp er sett lik 0.

Standardtegn i tabeller