Statistisk sentralbyrå

Inntektsstatistikk for husholdninger

6   Låginntektsgrense for ulike typar hushald (årsinntekt) for ulike avstandar til medianinntekta. Inntekt etter skatt. 2005. Kroner
  OECD-skala EU-skala
  50 prosent 60 prosent 50 prosent 60 prosent
Einslege 96 000  115 000  115 000  139 000
         
Einslege forsørgjarar        
Med 1 barn  144 000  173 000  150 000  180 000
Med 2 barn  192 000  230 000  185 000  222 000
Med 3 barn  240 000  288 000  219 000  263 000
         
Par utan barn  163 000  196 000  173 000  208 000
         
Par med barn        
Med 1 barn  211 000  253 000  208 000  249 000
Med 2 barn  259 000  311 000  242 000  291 000
Med 3 barn  307 000  368 000  277 000  333 000
Med 4 barn  355 000  426 000  312 000  374 000

Standardtegn i tabeller