Statistisk sentralbyrå

Inntektsstatistikk for husholdninger

5   Prosentdelen personar i hushald med årleg inntekt etter skatt per forbrukseining under ulike avstandar til medianinntekta. OECD- og EU-skala. 1996-2005. Prosent
  Inntekts- og formuesundersøkelsen Register
  1996 1999 2001 2002 2003 2004 2004 2005
OECD-skala                
50 prosent 4,2 3,8 4,2 4,9 5,2 5,3 5,2 5,6
60 prosent 9,9 8,4 8,7 9,3 9,4 9,2 9,4 10,0
                 
EU-skala                
50 prosent 6,2 4,9 5,2 6,0 6,2 6,2 6,1 6,5
60 prosent 12,0 11,1 10,6 11,4 11,4 11,3 11,0 11,4

Standardtegn i tabeller