Statistisk sentralbyrå

Inntektsstatistikk for husholdninger

4   Fordeling av hushaldsinntekt etter skatt per forbrukseining1, 2, for personar. (EU-skala). Del av totalinntekta og kumulativ fordeling. 1990-2005. Prosent
  Desilgruppe
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1990 4,2 6,2 7,3 8,3 9,1 10,0 10,8 11,9 13,4 18,7
1991 4,3 6,3 7,3 8,3 9,0 9,8 10,7 11,8 13,3 19,2
1992 4,1 6,2 7,3 8,2 9,1 9,9 10,8 12,0 13,5 19,1
1993 4,2 6,1 7,2 8,1 9,0 9,8 10,7 11,8 13,4 19,8
1994 3,8 5,9 7,1 8,0 9,0 9,8 10,7 11,9 13,4 20,4
1995 4,0 6,0 7,1 8,1 9,0 9,8 10,7 11,7 13,3 20,3
1996 4,0 5,9 7,0 8,0 8,9 9,7 10,6 11,6 13,1 21,2
1997 3,9 5,9 7,0 8,0 8,8 9,6 10,5 11,6 13,1 21,6
1998 4,1 6,1 7,1 8,0 8,8 9,6 10,5 11,6 13,2 20,9
1999 4,1 6,0 7,1 8,0 8,8 9,6 10,4 11,5 13,1 21,4
2000 3,9 5,9 6,9 7,8 8,6 9,4 10,2 11,2 12,8 23,3
2001 4,1 6,2 7,3 8,1 9,0 9,8 10,7 11,7 13,3 19,9
2002 3,7 5,8 6,9 7,8 8,6 9,4 10,3 11,3 12,9 23,2
2003 3,7 5,8 6,8 7,7 8,5 9,3 10,2 11,2 12,9 24,1
2004 3,7 5,8 6,8 7,6 8,4 9,2 10,0 11,1 12,7 24,8
                     
2004 3,6 5,7 6,8 7,6 8,4 9,1 10,0 11,0 12,6 25,2
2005 3,3 5,3 6,3 7,1 7,9 8,6 9,4 10,5 12,1 29,5
                     
  Kumulativ fordeling
                     
1990 4,2 10,4 17,8 26,0 35,2 45,1 56,0 67,9 81,3  100,0
1991 4,3 10,6 17,9 26,1 35,1 45,0 55,7 67,5 80,9  100,0
1992 4,1 10,2 17,5 25,7 34,8 44,7 55,5 67,5 80,9  100,0
1993 4,2 10,3 17,4 25,6 34,6 44,4 55,1 66,9 80,2  100,0
1994 3,8 9,7 16,8 24,8 33,8 43,6 54,4 66,2 79,6  100,0
1995 4,0 10,0 17,1 25,2 34,2 44,0 54,7 66,4 79,8  100,0
1996 4,0 9,9 16,9 24,9 33,8 43,5 54,0 65,6 78,8  100,0
1997 3,9 9,8 16,8 24,8 33,6 43,2 53,7 65,2 78,4  100,0
1998 4,1 10,2 17,3 25,4 34,2 43,8 54,3 65,9 79,1  100,0
1999 4,1 10,2 17,3 25,3 34,1 43,7 54,1 65,6 78,7  100,0
2000 3,9 9,8 16,7 24,5 33,1 42,4 52,7 63,9 76,7  100,0
2001 4,1 10,3 17,5 25,7 34,6 44,4 55,1 66,8 80,1  100,0
2002 3,7 9,6 16,5 24,3 32,9 42,3 52,6 63,9 76,8  100,0
2003 3,7 9,4 16,2 23,9 32,4 41,6 51,8 63,0 75,9  100,0
2004 3,7 9,4 16,2 23,9 32,3 41,5 51,5 62,6 75,2  100,0
                     
2004 3,6 9,3 16,1 23,7 32,0 41,2 51,1 62,2 74,8  100,0
2005 3,3 8,7 15,0 22,1 29,9 38,5 47,9 58,4 70,5  100,0
1  Negative beløp er sett lik 0.
2  Inntektsomgrepet vart utvida i perioden ved at noen mindre stønader kom med i datagrunnlaget, til dømes grunn- og hjelpestønad (1991) og stønad til barnetilsyn for enslege forsørgjarar (1994).

Standardtegn i tabeller