Statistisk sentralbyrå

Inntekts- og formuesundersøkelsen for husholdninger

8   Fordeling av hushaldsinntekt, etter skatt per forbrukseining1, 2 for personar. (E=0.5). Del av totalinntekta og kumulativ fordeling. 1990-2004. Prosent
  Desilgruppe
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1990 4,0 6,0 7,2 8,2 9,1 9,9 10,9 12,0 13,7 19,0
1991 4,0 6,0 7,2 8,1 8,9 9,9 10,8 12,0 13,6 19,5
1992 3,8 5,9 7,1 8,1 9,0 9,9 10,9 12,0 13,7 19,5
1993 3,9 5,8 7,0 8,0 8,9 9,8 10,8 12,0 13,6 20,2
1994 3,6 5,7 6,9 7,9 8,9 9,8 10,8 12,0 13,6 20,7
1995 3,8 5,8 7,0 8,0 8,9 9,8 10,7 11,9 13,6 20,5
1996 3,7 5,7 6,9 7,9 8,8 9,7 10,6 11,7 13,4 21,6
1997 3,7 5,7 6,8 7,8 8,7 9,6 10,5 11,7 13,4 22,0
1998 3,9 5,9 7,0 7,9 8,8 9,6 10,5 11,7 13,5 21,3
1999 3,9 5,8 6,9 7,9 8,8 9,6 10,4 11,6 13,3 21,6
2000 3,7 5,7 6,8 7,6 8,5 9,4 10,2 11,3 13,0 23,7
2001 3,9 6,0 7,1 8,0 8,9 9,7 10,7 11,9 13,6 20,3
2002 3,6 5,6 6,8 7,7 8,5 9,4 10,3 11,4 13,1 23,6
2003 3,5 5,6 6,7 7,6 8,4 9,3 10,2 11,4 13,1 24,5
2004 3,5 5,6 6,7 7,6 8,4 9,2 10,1 11,2 12,8 25,1
                     
  Kumulativ fordeling
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1990 4,0 10,0 17,1 25,3 34,4 44,3 55,3 67,3 81,0  100,0
1991 4,0 10,0 17,1 25,2 34,1 44,1 54,9 66,9 80,5  100,0
1992 3,8 9,8 16,8 24,9 33,9 43,8 54,7 66,7 80,5  100,0
1993 3,9 9,7 16,7 24,8 33,7 43,5 54,2 66,2 79,8  100,0
1994 3,6 9,3 16,2 24,2 33,0 42,8 53,6 65,6 79,3  100,0
1995 3,8 9,6 16,5 24,5 33,4 43,3 54,0 65,8 79,5  100,0
1996 3,7 9,5 16,4 24,2 33,1 42,7 53,3 65,0 78,4  100,0
1997 3,7 9,4 16,3 24,1 32,8 42,5 53,0 64,6 78,0  100,0
1998 3,9 9,8 16,8 24,7 33,4 43,0 53,6 65,3 78,7  100,0
1999 3,9 9,8 16,7 24,6 33,4 42,9 53,4 65,0 78,3  100,0
2000 3,7 9,4 16,2 23,8 32,3 41,7 51,9 63,2 76,3  100,0
2001 3,9 9,8 16,9 24,9 33,8 43,6 54,3 66,2 79,7  100,0
2002 3,6 9,2 15,9 23,6 32,2 41,6 51,9 63,3 76,4  100,0
2003 3,5 9,1 15,7 23,3 31,7 41,0 51,2 62,6 75,7  100,0
2004 3,5 9,1 15,7 23,3 31,7 40,8 50,9 62,1 74,9  100,0
1  Negative beløp er sette lik 0.
2  Inntektsomgrepet vart utvida i perioden ved at nokre mindre stønader kom med i datagrunnlaget, til dømes grunn- og hjelpestønad (1991) og stønad til barnetilsyn for einslege forsørgjarar (1994).

Standardtegn i tabeller