Statistisk sentralbyrå

Inntekts- og formuesundersøkelsen for husholdninger

5   Gjennomsnittleg disponibel inntekt per forbrukseining (EU-skala), etter hushaldstype og alder til hovudinntektstakaren. KKP-euro. 2002. Einslege og par utan barn i Noreg=100
  20-44 år 45-64 år
  Einslege Par Einslege Par
Danmark        
I alt 92 99  102 95
Ingen barn 93  105  101 95
1 barn 94 95  107  102
2 barn 73 81 89 85
3 eller fleire barn 61 72 91 79
         
Finland        
I alt 72 64 69 62
Ingen barn 75 72 70 65
1 barn 66 68 64 64
2 barn 64 64 63 51
3 eller fleire barn 67 53 .. ..
         
Noreg        
I alt 96 88 98 95
Ingen barn  100  100  100  100
1 barn 99 94 92 98
2 barn 86 90 85 81
3 eller fleire barn 73 74 .. 78
         
Sverige        
I alt 76 71 82 73
Ingen barn 78 81 83 79
1 barn 71 72 70 69
2 barn 68 70 79 63
3 eller fleire barn 63 59 63 49
Kjelde: Nordisk Socialstatistisk Komité.

Standardtegn i tabeller