Statistisk sentralbyrå

Inntekts- og formuesundersøkelsen for husholdninger

4   Prosentdelen hushald med gjeld større enn tre gonger samla hushaldsinntekt innanfor ulike typar hushald. 1990-2004
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Einslege                              
Under 45 år 13 10 11 14 13 13 14 11 11 13 12 12 14 15 17
45-64 år 5 2 5 2 9 8 10 7 7 7 8 8 9 11 13
65 år og eldre 1 1 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4
                               
Par utan barn                              
Under 45 år 7 7 8 8 6 8 10 9 5 7 8 10 10 13 15
45-64 år 6 6 4 3 3 6 4 4 4 4 4 4 5 5 6
65 år og eldre 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2
                               
Par med barn                              
Små barn, 0-6 år 9 10 8 7 5 5 6 7 6 5 7 8 11 12 13
Store barn, 7-17 år 6 5 6 5 5 5 6 4 5 6 6 5 6 7 9
Vaksne barn 3 4 4 4 3 4 3 3 2 2 2 3 4 3 5
                               
Einslege forsøgjarar                              
Med barn 0-17 år 8 11 11 8 8 10 7 9 8 7 10 10 12 12 18

Standardtegn i tabeller