Statistisk sentralbyrå

Inntekts- og formuesstatistikk for hushald

12   Samansetjing av samla hushaldsinntekt for personar i ulike inntektsklassar (desiler) for inntekt etter skatt per forbrukseining1 (E=0,5). Del av samla inntekt. 1994, 1998 og 2002. Prosent (Ny 24. januar 2005)
Desilgruppe Lønnsinntekt Næringsinntekt Kapitalinntekt Overføringar Samla inntekt Skatt Negative overføringar Inntekt etter skatt
1994                
1 29 0 1 71  100 10 1 93
2 31 5 3 61  100 12 1 87
3 49 7 2 42  100 17 1 82
4 62 7 2 29  100 20 1 79
5 70 6 2 23  100 22 1 78
6 73 8 2 17  100 23 1 76
7 77 6 2 15  100 24 1 75
8 79 7 2 11  100 26 1 73
9 79 9 3 9  100 27 1 72
10 63 16 15 5  100 30 1 70
Alle 67 9 5 18  100 24 1 75
                 
1998                
1 35 2 -6 69  100 12 1 94
2 35 5 2 57  100 15 1 84
3 54 6 2 39  100 19 1 80
4 65 7 2 26  100 22 1 78
5 73 5 2 21  100 23 1 76
6 78 5 2 16  100 24 1 75
7 77 6 2 15  100 25 1 74
8 82 5 3 10  100 27 1 72
9 82 8 3 8  100 29 1 70
10 63 15 17 5  100 30 1 69
Alle 69 8 5 17  100 25 1 74
                 
2002                
1 46 2 -14 67  100 13 1 94
2 38 4 2 55  100 15 1 84
3 54 6 2 38  100 19 1 81
4 64 6 2 28  100 21 1 78
5 73 4 2 21  100 22 1 77
6 75 5 2 18  100 24 1 75
7 79 5 2 14  100 25 1 74
8 80 6 3 11  100 26 1 73
9 81 8 3 8  100 28 1 71
10 56 14 25 4  100 28 0 72
Alle 68 8 8 17  100 24 1 75
1  Negative beløp er sett lik 0.

Standardtegn i tabeller