Statistisk sentralbyrå

Inntekts- og formuesstatistikk for hushald

11   Fordeling av hushaldsinntekt etter skatt per forbruksenhet1,2, for personar. (E=0.5). Del av totalinntekta og kumulativ fordeling. 1990-2002. Prosent
  Desilgruppe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1990 4,0 6,0 7,2 8,2 9,1 9,9 10,9 12,0 13,7 19,0
1991 4,0 6,0 7,2 8,1 8,9 9,9 10,8 12,0 13,6 19,5
1992 3,8 5,9 7,1 8,1 9,0 9,9 10,9 12,0 13,7 19,5
1993 3,9 5,8 7,0 8,0 8,9 9,8 10,8 12,0 13,6 20,2
1994 3,6 5,7 6,9 7,9 8,9 9,8 10,8 12,0 13,6 20,7
1995 3,8 5,8 7,0 8,0 8,9 9,8 10,7 11,9 13,6 20,5
1996 3,7 5,7 6,9 7,9 8,8 9,7 10,6 11,7 13,4 21,6
1997 3,7 5,7 6,8 7,8 8,7 9,6 10,5 11,7 13,4 22,0
1998 3,9 5,9 7,0 7,9 8,8 9,6 10,5 11,7 13,5 21,3
1999 3,9 5,8 6,9 7,9 8,8 9,6 10,4 11,6 13,3 21,6
2000 3,7 5,7 6,8 7,6 8,5 9,4 10,2 11,3 13,0 23,7
2001 3,9 6,0 7,1 8,0 8,9 9,7 10,7 11,9 13,6 20,3
2002 3,6 5,6 6,8 7,7 8,5 9,4 10,3 11,4 13,1 23,6
  Kumulativ fordeling
                     
1990 4,0 10,0 17,1 25,3 34,4 44,3 55,3 67,3 81,0  100,0
1991 4,0 10,0 17,1 25,2 34,1 44,1 54,9 66,9 80,5  100,0
1992 3,8 9,8 16,8 24,9 33,9 43,8 54,7 66,7 80,5  100,0
1993 3,9 9,7 16,7 24,8 33,7 43,5 54,2 66,2 79,8  100,0
1994 3,6 9,3 16,2 24,2 33,0 42,8 53,6 65,6 79,3  100,0
1995 3,8 9,6 16,5 24,5 33,4 43,3 54,0 65,8 79,5  100,0
1996 3,7 9,5 16,4 24,2 33,1 42,7 53,3 65,0 78,4  100,0
1997 3,7 9,4 16,3 24,1 32,8 42,5 53,0 64,6 78,0  100,0
1998 3,9 9,8 16,8 24,7 33,4 43,0 53,6 65,3 78,7  100,0
1999 3,9 9,8 16,7 24,6 33,4 42,9 53,4 65,0 78,3  100,0
2000 3,7 9,4 16,2 23,8 32,3 41,7 51,9 63,2 76,3  100,0
2001 3,9 9,8 16,9 24,9 33,8 43,6 54,3 66,2 79,7  100,0
2002 3,6 9,2 15,9 23,6 32,2 41,6 51,9 63,3 76,4  100,0
1  Negative beløp er sette lik 0.
2  Inntektsbegrepet ble noe utvidet i perioden ved at nokre mindre stønader kom med i datagrunnlaget, for eksempel grunn- og hjelpestønad (1991) og stønad til barnetilsyn for einslege forsørgjarar (1994).

Standardtegn i tabeller