Statistisk sentralbyrå

Inntekts- og formuesstatistikk for hushald

10   Prosentdelen hushald med gjeld større enn tre gonger samla hushaldsinntekt innanfor ulike typar hushald. 1990-2002
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Einslege                          
Under 45 år 13 10 11 14 13 13 14 11 11 13 12 12 14
45-64 år 5 2 5 2 9 8 10 7 7 7 8 8 9
65 år og eldre 1 1 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 3
                           
Par utan barn                          
Under 45 år 7 7 8 8 6 8 10 9 5 7 8 10 10
45-64 år 6 6 4 3 3 6 4 4 4 4 4 4 5
65 år og eldre 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2
                           
Par med barn                          
Små barn, 0-6 år 9 10 8 7 5 5 6 7 6 5 7 8 11
Store barn, 7-17 år 6 5 6 5 5 5 6 4 5 6 6 5 6
Vaksne barn 3 4 4 4 3 4 3 3 2 2 2 3 4
                           
Einslege forsørgjarar                          
Med barn 0-17 år 8 11 11 8 8 10 7 9 8 7 10 10 12

Standardtegn i tabeller