Statistisk sentralbyrå

Inntekts- og formuesstatistikk for hushald

9   Prosentdelen hushald, etter storleiken på gjelda i høve til samla hushaldsinntekt. 1990-2002
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Alle  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100
Inga gjeld 28 28 25 25 25 23 23 23 22 22 22 21 20
Gjeld mindre eller lik inntekta 36 37 38 39 39 40 40 40 42 41 40 40 39
Gjeld 1-2 gonger inntekta 20 21 21 22 22 23 22 22 22 23 22 22 22
Gjeld 2-3 gonger inntekta 9 9 10 8 8 8 9 9 8 9 10 10 11
Gjeld større enn 3 gonger inntekta 6 5 6 5 6 6 7 6 6 6 6 7 8

Standardtegn i tabeller