Statistisk sentralbyrå

Inntekts- og formuesstatistikk for hushald

5   Formuesrekneskap for hushald. Gjennomsnitt. 1986-2002. Kr
  1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002
1. Realkapital i alt  147 900  174 200  182 900  200 300  202 000  226 400  240 200  260 600  302 000
Faste eigedommar og skog 95 600  119 100  132 300  156 700  154 700  169 700  182 800  197 400  236 400
Annan produksjonskapital 20 400 21 000 21 100 16 100 15 500 17 200 15 200 16 400 17 300
Annan konsumkapital 32 000 34 100 29 600 27 400 31 900 39 500 42 200 46 800 48 300
                   
2. Bruttofinanskapital i alt  135 800  164 100  176 300  172 900  192 800  217 000  284 200  352 800  363 700
Bankinnskot 89 900  111 700  123 600  127 500  129 700  136 400  145 800  172 900  205 800
Annan finanskapital 45 800 52 500 52 700 45 400 64 100 80 600  138 400  179 900  158 000
                   
3. Gjeld  217 800  271 600  284 200  288 200  281 500  316 200  353 900  415 000  495 500
Av dette studiegjeld 12 100 11 400 15 000 19 700 21 600 23 700 27 300 29 400 33 200
                   
4. Nettofinanskapital (2-3) -82 100 -107 500 -107 900 -115 300 -88 700 -99 200 -69 700 -62 200 -131 800
                   
5. Nettoformue (1+4) 65 900 66 800 75 000 85 000  113 400  127 200  170 500  198 400  170 200
                   
6. Skattefri finanskapital 35 400 37 600 37 900 - - - - - -
                   
7. Korreksjon for negativ nettoformue 81 900  118 500  129 700  124 000  121 100  137 600  159 400  192 200  240 400
                   
8. Nettoformue ved statsskattelikninga (5-6+7)  112 400  147 600  166 800  209 000  234 500  264 800  329 800  390 600  410 600
                   
9. Formue (5+7)  147 700  185 300  204 700  209 000  234 500  264 800  329 800  390 600  410 600
                   
10. Formuesskatt i alt 1 200 1 800 2 200 1 800 2 300 2 800 2 700 3 300 3 500
Formuesskatt til kommunen  800 1 200 1 400 1 500 1 700 2 000 1 900 2 300 2 400
Formuesskatt til staten  400  600  800  400  600  700  800 1 000 1 100
                   
Talet på observasjonar 4 975 3 423 6 046 8 104 12 799 14 110 14 521 12 919 22 870

Standardtegn i tabeller