Statistisk sentralbyrå

Inntekts- og formuesstatistikk for hushald

4   Fordeling av brutto finanskapital for hushald, etter desiler. 1986-2002
  1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2001 2002
Alle hushald  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Desil 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Desil 2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Desil 3 0,6 0,8 0,7 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6
Desil 4 1,9 2,0 1,7 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2
Desil 5 3,3 3,4 3,0 2,4 2,1 2,0 1,9 1,8 2,0 2,0
Desil 6 5,2 5,2 4,7 4,0 3,5 3,4 3,0 3,0 3,2 3,2
Desil 7 7,8 7,7 7,1 6,7 5,8 5,5 4,8 4,7 5,0 5,1
Desil 8 11,7 11,4 10,8 11,0 9,6 9,1 8,0 7,7 8,0 8,2
Desil 9 18,5 18,1 18,2 18,4 17,0 16,5 14,2 13,9 14,1 14,6
Desil 10 50,6 51,0 53,3 55,3 59,9 61,6 66,2 67,1 65,8 64,9
                     
Talet på observasjonar 4 975 3 423 6 046 8 104 12 799 14 110 14 521 12 919 28 379 22 870

Standardtegn i tabeller