Statistisk sentralbyrå

Inntektsstatistikk for husholdninger. Inntektsfordeling

5 Lavinntektsgrense for ulike typer husholdninger (årsinntekt) for ulike avstander til medianinntekten. Inntekt etter skatt. 2006. Kroner
  OECD-skala EU-skala
  50 prosent 60 prosent 50 prosent 60 prosent
Enslige  101 000  121 000  121 000  145 000
         
Enslige forsørgere        
Med 1 barn  151 000  181 000  157 000  189 000
Med 2 barn  201 000  241 000  194 000  232 000
Med 3 barn  252 000  302 000  230 000  276 000
         
Par uten barn  171 000  205 000  182 000  218 000
         
Par med barn        
Med 1 barn  221 000  266 000  218 000  261 000
Med 2 barn  272 000  326 000  254 000  305 000
Med 3 barn  322 000  386 000  290 000  348 000
Med 4 barn  372 000  447 000  327 000  392 000

Standardtegn i tabeller