Statistisk sentralbyrå

Inntektsstatistikk for husholdninger. Inntektsfordeling

4 Andel personer i husholdninger med årleg inntekt etter skatt per forbruksenhet under ulike avstander til medianinntekten. OECD- og EU-skala. 1996-2006. Prosent
  1996 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Alle personer                
OECD-skala                
50 prosent 4,2 3,8 4,2 4,9 5,2 5,2 5,6 5,8
60 prosent 9,9 8,4 8,7 9,3 9,4 9,4 10,0 10,1
                 
EU-skala                
50 prosent 6,2 4,9 5,2 6,0 6,2 6,1 6,5 6,6
60 prosent 12,0 11,1 10,6 11,4 11,4 11,0 11,4 11,6
                 
Alle personer eksklusive personer i studenthusholdninger                
OECD-skala                
50 prosent 3,4 2,8 3,1 3,7 3,8 3,8 4,0 4,2
60 prosent 9,0 7,2 7,4 7,9 7,8 7,7 8,2 8,3
                 
EU-skala                
50 prosent 5,3 3,7 4,0 4,7 4,6 4,4 4,7 4,8
60 prosent 11,1 9,9 9,2 9,9 9,7 9,2 9,6 9,7

Standardtegn i tabeller