Statistisk sentralbyrå

Inntektsstatistikk for husholdninger. Inntektsfordeling

2 Inntektsfordelingen belyst ved ulike ulikhetsmål. Inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala)1. 1986-2006
  Hele befolkningen Hele befolkningen eksklusive personer i studenthusholdninger
  Ginikoeffisient Standardavvik
Ginikoeffisient
P90/P102 S80/S203 Ginikoeffisient Standardavvik
Ginikoeffisient
P90/P102 S80/S203
1986 0,210 0,002 2,6 3,0 0,208 0,002 2,6 2,9
1987 0,210 0,003 2,6 3,0 0,209 0,003 2,5 2,9
1988 0,211 0,002 2,5 3,0 0,209 0,002 2,5 2,9
1989 0,228 0,004 2,7 3,2 0,226 0,004 2,6 3,2
1990 0,217 0,002 2,6 3,1 0,214 0,002 2,6 3,0
1991 0,219 0,003 2,6 3,1 0,217 0,003 2,6 3,0
1992 0,223 0,003 2,7 3,2 0,219 0,003 2,6 3,1
1993 0,229 0,004 2,6 3,2 0,226 0,004 2,6 3,2
1994 0,241 0,002 2,8 3,5 0,235 0,002 2,7 3,3
1995 0,236 0,003 2,7 3,4 0,231 0,003 2,6 3,2
1996 0,245 0,004 2,7 3,5 0,240 0,004 2,6 3,4
1997 0,249 0,004 2,7 3,5 0,243 0,004 2,6 3,4
1998 0,238 0,003 2,7 3,4 0,233 0,003 2,6 3,2
1999 0,242 0,004 2,7 3,4 0,236 0,004 2,6 3,3
2000 0,262 0,004 2,7 3,7 0,257 0,004 2,6 3,6
2001 0,229 0,002 2,6 3,2 0,223 0,002 2,5 3,1
2002 0,264 0,004 2,7 3,8 0,258 0,004 2,6 3,6
2003 0,274 0,003 2,8 3,9 0,267 0,003 2,7 3,7
2004 0,283   2,7 4,1 0,276   2,6 3,8
2005 0,327   2,8 4,8 0,319   2,7 4,5
2006 0,247   2,8 3,5 0,235   2,6 3,3
1  Negative beløp er satt lik 0.
2  Forholdstallet mellom inntekten til den personen som befinner seg mellom desil 9 og desil 10 (P90) og inntekten til den personen som befinner seg mellom desil 1 og desil 2 (P10).
3  Forholdet mellom gjennomsnittsinntektene til høyeste og laveste 20 prosent i befolkningen.

Standardtegn i tabeller