Statistisk sentralbyrå

Husholdningenes energibruk

5   Gjennomsnittlig energiforbruk, etter hustype, byggeår og region. kWh nyttiggjort energi per husholdning. 2001
  Total energi Elektrisitet Olje og parafin Ved, kull og koks Gjennomsnittlig spesifikt
energiforbruk. kWh per m2
I alt1 21 135 17 951  882 2 238  190
           
Hustype          
Våningshus 27 203 19 506  693 6 996  220
Enebolig 25 458 21 349 1 339 2 746  198
Rekkehus, tomannsbolig mv. 18 679 16 493  242 1 798  183
Blokk mv. 11 697 10 958  483  158  169
           
Byggeår          
Før 1931 20 756 17 185  455 3 083  189
1931-1954 19 737 15 943 1 782 2 004  192
1955-1970 20 512 17 179 1 393 1 914  202
1971-1980 21 530 18 439  727 2 325  192
1981 -1990 22 789 19 952  410 2 191  180
1990 og senere 21 167 18 769 86 2 312  175
           
Region          
Akershus 22 169 20 028  978 1 151  187
Oslo 14 484 12 888 1 093  201  172
Hedmark og Oppland 22 646 17 314 1 387 3 913  211
Sørøst-landet 21 858 17 842 1 281 2 734  187
Agder og Rogaland 21 889 19 995  291 1 571  172
Vestlandet 20 117 17 601  433 2 066  183
Trøndelag 23 932 17 742 1 093 4 975  205
Nord-Norge 24 360 20 894  862 2 589  224
1  Differansen mellom totalt energiforbruk og forbruk av de ulike energitypene er bruk av fjernvarme og gass.

Standardtegn i tabeller