Statistisk sentralbyrå

Gjennomstrømning i høyere utdanning

11 Studenter som startet på legestudiet første gang i 20031, etter status 1.oktober 2011 og kjønn
Kjønn I alt I alt Fullført legestudiet Ikke fullført legestudiet
Fullført innen 6 år Fullført innen 8 år2 Fortsatt i samme studium Fullført annet studium I gang med annet studium i høyere utdanning per 1.10.2011 Avbrutt i løpet av første år Avbrutt senere
    Prosent
Begge kjønn, i alt  578  100 64 23 2 5 1 4 2
Menn  223  100 63 25 2 5 1 2 2
Kvinner  355  100 65 22 2 5 0 5 1
1  I perioden 1.10.2002-30.9.2003.
2  Antall år er beregnet på følgende måte måte: 8 år og mer = 89 mnd. og mer.

Standardtegn i tabeller