Statistisk sentralbyrå

Gjennomstrømning i høyere utdanning

10 Studenter som startet på tannlegestudiet første gang i 20041, etter status 1.oktober 2011 og kjønn.
Kjønn I alt I alt Fullført tannlegestudiet Ikke fullført tannlegestudiet
Fullført innen 5 år Fullført innen 7 år2 Fortsatt i samme studium Fullført annet studium I gang med annet studium i høyere utdanning per 1.10.2011 Avbrutt i løpet av første år Avbrutt senere
    Prosent
Begge kjønn, i alt  118  100 82 7 - 1 4 3 3
Menn 34  100 79 3 - - 6 6 6
Kvinner 84  100 83 8 - 1 4 1 2
1  I perioden 1.10.2003-30.9.2004.
2  Antall år er beregnet på følgende måte: 7 år = -88 md.

Standardtegn i tabeller