Statistisk sentralbyrå

Gjennomstrømning i høyere utdanning

9 Studenter som startet allmennlærer-/grunnskolelærerstudiet første gang i 20051, etter status 1.oktober 2011, kjønn, lærested og foreldrenes utdanningsnivå
Kjønn, lærested og foreldrenes utdanningsnivå I alt I alt Fullført allmennlærer-/grunnskolelærerstudiet Ikke fullført allmennlærer-/grunnskolelærerstudiet
Fullført innen 4 år Fullført innen 6 år2 Fortsatt i samme studium Fullført annet studium I gang med annet studium i høyere utdanning per 1.10.2011 Avbrutt i løpet av første år Avbrutt senere
    Prosent
Begge kjønn, i alt 2 062  100 47 16 3 8 6 7 13
Menn  612  100 39 14 3 9 8 10 18
Kvinner 1 450  100 50 17 3 7 5 6 12
                   
Lærested                  
Høgskolen i Finnmark 44  100 41 16 2 - 2 11 27
Høgskolen i Tromsø 83  100 46 18 6 2 8 7 12
Høgskolen i Bodø 61  100 44 15 3 7 5 5 21
Høgskolen i Nesna 40  100 30 33 3 3 3 10 20
Høgskolen i Nord-Trøndelag 64  100 58 14 2 8 3 6 9
Høgskolen i Sør-Trøndelag  221  100 47 23 1 6 8 6 9
Høgskulen i Volda 45  100 51 16 9 7 4 9 4
Høgskulen i Sogn og Fjordane 30  100 47 17 7 7 10 7 7
Høgskolen i Bergen  254  100 54 16 3 9 5 3 10
Høgskolen Stord/Haugesund 59  100 39 14 2 19 2 12 14
Universitetet i Stavanger/Høgskolen i Stavanger  143  100 31 20 1 12 10 13 13
Universitetet i Agder  156  100 53 12 4 6 4 9 12
Høgskolen i Telemark 93  100 40 16 2 8 10 11 14
Høgskolen i Vestfold 85  100 55 13 - 5 2 7 18
Høgskolen i Buskerud 64  100 58 14 2 5 6 5 11
Høgskolen i Hedmark  159  100 47 13 4 6 6 7 18
Høgskolen i Østfold 92  100 37 21 4 11 2 5 20
Høgskolen i Oslo  285  100 48 12 1 11 6 7 15
NLA Høgskolen 84  100 43 19 5 10 7 5 12
                   
Foreldrenes utdanningsnivå                  
Lang høyere utdanning3  229  100 45 14 1 10 10 5 14
Kort høyere utdanning4  776  100 49 18 3 9 5 6 11
Videregående utdanning  897  100 46 16 3 6 6 8 15
Grunnskoleutdanning  139  100 42 16 4 6 4 12 16
Uoppgitt 21  100 48 5 - 14 5 14 14
1  I perioden 1.10.2004-30.9.2005.
2  Antall år er beregnet på følgende måte måte: 6 år = -76 md.
3  Mer enn 4 år.
4  2-4 år.

Standardtegn i tabeller