Statistisk sentralbyrå

Gjennomstrømning i høyere utdanning

8 Studenter som startet ingeniørstudiet første gang i 20061, etter status 1.oktober 2011, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå
Kjønn og foreldrenes utdanningsnivå I alt I alt Fullført ingeniørstudiet Ikke fullført ingeniørstudiet
Fullført innen 3 år Fullført innen 5 år2 Fortsatt i samme studium Fullført annet studium I gang med annet studium i høyere utdanning per 1.10.2011 Avbrutt i løpet av første år Avbrutt senere
    Prosent
Begge kjønn, i alt 2 780  100 55 10 4 4 7 7 14
Menn 2 272  100 55 10 4 3 7 7 14
Kvinner  508  100 54 12 3 6 7 5 12
                   
Foreldrenes utdanningsnivå                  
Lang høyere utdanning3  353  100 62 10 2 5 8 4 8
Kort høyere utdanning4  999  100 56 11 4 4 7 6 13
Videregående utdanning 1 045  100 54 10 5 4 6 7 15
Grunnskoleutdanning  201  100 50 7 2 3 7 11 19
Uoppgitt  182  100 45 16 6 1 7 9 16
1  I perioden 1.10.2005-30.9.2006.
2  Antall år er beregnet på følgende måte måte: 5 år = - 64 md.
3  Mer enn 4 år.
4  2-4 år.

Standardtegn i tabeller