Statistisk sentralbyrå

Gjennomstrømning i høyere utdanning

7 Studenter som startet førskolelærerstudiet første gang i 20061, etter status 1.oktober 2011, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå
Kjønn og foreldrenes utdanningsnivå I alt I alt Fullført førskolelærerstudiet Ikke fullført førskolelærerstudiet
Fullført innen 3 år Fullført innen 5 år2 Fortsatt i samme studium Fullført annet studium I gang med annet studium i høyere utdanning per 1.10.2011 Avbrutt i løpet av første år Avbrutt senere
    Prosent
Begge kjønn, i alt 2 154  100 52 18 3 3 4 9 11
Menn  306  100 42 12 1 2 6 17 20
Kvinner 1 848  100 53 19 3 3 4 8 9
                   
Foreldrenes utdanningsnivå                  
Lang høyere utdanning3  122  100 53 16 2 4 6 6 13
Kort høyere utdanning4  549  100 54 19 1 4 4 8 10
Videregående utdanning 1 167  100 52 17 3 3 4 10 11
Grunnskoleutdanning  242  100 45 22 3 2 6 12 10
Uoppgitt 74  100 57 16 4 - 3 7 14
1  I perioden 1.10.2005-30.9.2006.
2  Antall år er beregnet på følgende måte: 5 år = - 64 mnd.
3  Mer enn 4 år.
4  2-4 år.

Standardtegn i tabeller