Statistisk sentralbyrå

Gjennomstrømning i høyere utdanning

6 Studenter som startet på sykepleierstudiet første gang i 20061, etter status 1.oktober 2011, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå
Kjønn og foreldrenes utdanningsnivå I alt I alt Fullført sykepleierstudiet Ikke fullført sykepleierstudiet
Fullført innen 3 år Fullført innen 5 år2 Fortsatt i samme studium Fullført annet studium I gang med annet studium i høyere utdanning per 1.10.2011 Avbrutt i løpet av første år Avbrutt senere
    Prosent
Begge kjønn, i alt 3 974  100 61 18 3 2 4 6 6
Menn  510  100 48 17 4 4 6 10 11
Kvinner 3 464  100 63 18 2 2 4 5 6
                   
Foreldrenes utdanningsnivå                  
Lang høyere utdanning3  319  100 67 12 2 3 6 5 5
Kort høyere utdanning4 1 095  100 65 16 2 3 5 4 5
Videregående utdanning 1 974  100 61 18 3 2 3 6 6
Grunnskoleutdanning  381  100 54 21 2 2 3 7 10
Uoppgitt  205  100 41 29 6 0 4 10 9
1  I perioden 1.10.2005-30.9.2006.
2  Antall år er beregnet på følgende måte: 5 år = - 64 mnd.
3  Mer enn 4 år.
4  2-4 år.

Standardtegn i tabeller