Statistisk sentralbyrå

Gjennomstrømning i høyere utdanning

5 Studenter som startet på bachelorutdanning første gang i 20061, etter status per 1. oktober 2011, kjønn og studie ved avslutning
Kjønn og studie ved avslutning I alt I alt Fullført et av studiene Ikke fullført noen av studiene
Fullført innen 3 år Fullført innen 5 år2 Fortsatt i et av studiene Fullført annet studie enn bachelor I gang med et annet studie enn bachelorutdanning per 1.10.2011 Avbrutt i løpet av første år Avbrutt senere
    Prosent
Begge kjønn, i alt 30 583  100 45 17 8 2 6 9 14
Menn 12 083  100 40 14 9 2 7 10 18
Kvinner 18 500  100 48 19 7 2 6 7 11
                   
Studie ved avslutning                  
Bachelor, førskolelærerutdanning 1 952  100 50 24 5 1 1 8 12
Bachelor, fag- og yrkesfaglærerutdanning  418  100 59 12 4 3 3 7 12
Bachelor, ingeniørutdanning 2 492  100 56 13 7 1 3 5 15
Bachelor sykepleieutdanning 3 583  100 58 23 6 0 1 4 7
Bachelor, helsefagutdanning, ikke sykepleier 1 927  100 53 27 5 1 2 5 7
Bachelor, humanistiske og estetiske fag 3 987  100 38 11 11 4 10 11 14
Bachelor, lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, ikke allmennlærer  487  100 32 17 8 5 11 11 16
Bachelor, samfunnsfag og juridiske fag 3 848  100 37 14 11 3 12 8 14
Bachelor, økonomiske og administrative fag 6 548  100 36 16 8 2 6 11 22
Bachelor, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, ikke ingeniørutdanning 2 253  100 39 13 11 3 12 9 14
Bachelor, helse-, sosial- og idrettsfag 2 456  100 52 16 6 2 4 11 9
Bachelor, primærnæringsfag  153  100 31 18 8 3 14 11 14
Bachelor, samferdsels- og sikkerhetsfag og andre sevicefag  432  100 48 23 7 0 2 11 9
Bachelor, uoppgitt fagfelt 47  100 66 34 - - - - -
1  Studenter som startet på utvalgte 3-årige studier for første gang i perioden 1.10.2005-30.9.2006. Studenter som har deltatt på et av de andre utvalgte studier tidligere, er ikke med i tabellen.
2  Antall år er beregnet på følgende måte: 5 år = - 64 mnd.

Standardtegn i tabeller