Statistisk sentralbyrå

Gjennomstrømning i høyere utdanning

4 Nye studenter i 19901 og 20002, etter foreldrenes utdanningsnivå og oppnådd grad etter 10 år. I alt og prosent
Fullført grad Nye studenter i studieåret 19901
Foreldrenes utdanningsnivå
Absolutte tall Prosent
I alt Lang høyere utdanning3 Kort høyere utdanning4 Videregående utdanning Grunnskoleutdanning Uoppgitt I alt Lang høyere utdanning3 Kort høyere utdanning4 Videregående utdanning Grunnskoleutdanning Uoppgitt
I alt 33 443 3 983 8 056 16 139 3 404 1 861  100  100  100  100  100  100
Fullført doktorgrad  127 30 39 40 2 16 0,4 0,8 0,5 0,2 0,1 0,9
Fullført høyere grad, mer enn 4 år 6 049 1 542 1 874 2 091  266  276 18,1 38,7 23,3 13,0 7,8 14,8
Fullført lavere grad, 2-4 år 15 574 1 357 3 722 8 156 1 741  598 46,6 34,1 46,2 50,5 51,1 32,1
Ingen fullført grad 11 693 1 054 2 421 5 852 1 395  971 35,0 26,5 30,1 36,3 41,0 52,2
                         
  Nye studenter i studieåret 20002
I alt 40 119 4 680 10 424 18 359 4 299 2 357  100  100  100  100  100  100
Fullført doktorgrad  224 64 46 30 - 84 0,6 1,4 0,4 0,2 - 3,6
Fullført høyere grad, mer enn 4 år 7 363 1 964 2 590 2 022  239  548 18,4 42,0 24,8 11,0 5,6 23,2
Fullført lavere grad, 2-4 år 16 087 1 348 4 349 8 254 1 709  427 40,1 28,8 41,7 45,0 39,8 18,1
Ingen fullført grad 16 445 1 304 3 439 8 053 2 351 1 298 41,0 27,9 33,0 43,9 54,7 55,1
1  Studenter som startet i høyere utdanning første gang i perioden 1.10.1989-30.09.1990.
2  Studenter som startet i høyere utdanning første gang i perioden 1.10.1999-30.09.2000.
3  Lang høyere utdanning, mer enn 4 år.
4  Kort høyere utdanning, 4 år eller mindre.

Standardtegn i tabeller