Statistisk sentralbyrå

Gjennomstrømning i høyere utdanning

3 Nye studenter i 19901 og 20002, etter kjønn og oppnådd grad i løpet av ti år. I alt og prosent
Fullført grad Nye studenter i studieåret 19901
Absolutte tall Prosent
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt 33 443 15 761 17 682  100  100  100
Fullført doktorgrad  127 73 54 0,4 0,5 0,3
Fullført høyere grad, mer enn 4 år 6 049 3 426 2 623 18,1 21,7 14,8
Fullført lavere grad, 2-4 år 15 574 5 995 9 579 46,6 38,0 54,2
Ingen fullført grad 11 693 6 267 5 426 35,0 39,8 30,7
             
  Nye studenter i studieåret 20002
I alt 40 119 16 370 23 749  100  100  100
Fullført doktorgrad  224  146 78 0,6 0,9 0,3
Fullført høyere grad, mer enn 4 år 7 363 3 463 3 900 18,4 21,2 16,4
Fullført lavere grad, 2-4 år 16 087 4 927 11 160 40,1 30,1 47,0
Ingen fullført grad 16 445 7 834 8 611 41,0 47,9 36,3
1  Studenter som startet i høyere utdanning første gang i perioden 1.10.1989-30.09.1990.
2  Studenter som startet i høyere utdanning første gang i perioden 1.10.1999-30.09.2000.

Standardtegn i tabeller