Statistisk sentralbyrå

Gjennomstrømning i høyere utdanning

2 Fullførte høyeregradsstudium1 i 2010/11, etter antall år2 siden studenten første gang var registrert i høyere utdanning, kjønn og studiumets varighet. Antall og prosent
Kjønn, varighet og studium Fullførte studier I alt -5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år og mer
    Prosent
Begge kjønn, i alt 10 823  100 27 19 14 9 6 4 21
                   
5-årige masterstudium: 9 939  100 29 19 13 8 6 3 22
Av dette:                  
Master i rettsvitenskap  871  100 17 30 19 13 8 3 12
Master i farmasi  106  100 42 15 15 8 2 4 14
Master i odontologi  134  100 28 14 10 12 14 7 15
Master i økonomi og ledelse - siviløkonom  826  100 33 30 18 8 3 2 5
Master i teknologi/sivilingeniør 1 527  100 54 25 10 4 2 2 3
Master of Science  234  100 80 7 4 3 1 - 4
Master of Philosophy 12  100 83 - 8 - - - 8
                   
Mastergrader innenfor følgende fagområder                  
Humanistiske og estetiske fag 1 336  100 20 14 14 9 8 6 28
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk  825  100 19 16 12 7 4 4 39
Samfunnsfag og juridiske fag, ikke rettsstudier 1 133  100 21 19 16 9 8 4 24
Økonomi og administrasjon  800  100 18 14 13 12 7 5 32
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 1 137  100 36 21 13 9 5 3 12
Helse-, sosial- og idrettsfag  881  100 15 8 5 6 5 3 58
Primærnæringsfag 74  100 51 18 14 5 4 - 8
Samferdsels-, sikkerhets- og andre servicefag 43  100 30 - 2 2 7 7 51
                   
6-årige profesjonsstudium  884  100 1 20 22 20 14 7 16
Medisin (Cand.med.)  536  100 0 23 22 19 15 7 13
Teologi (Cand.theol.) 44  100 5 32 11 18 14 2 18
Psykologi (Cand.psychol.)  240  100 2 10 27 20 11 7 23
Veterinærstudiet (Cand.med.vet.) 64  100 2 23 13 20 11 11 20
                   
Menn, i alt 4 864  100 32 21 13 9 6 3 16
                   
5-årige masterstudium: 4 544  100 34 21 13 8 5 3 16
Av dette:                  
Master i rettsvitenskap  321  100 14 30 16 13 8 4 15
Master i farmasi 25  100 24 20 8 8 8 - 32
Master i odontologi 32  100 34 9 13 6 9 3 25
Master i økonomi og ledelse - siviløkonom  512  100 29 32 19 8 3 3 5
Master i teknologi/sivilingeniør 1 124  100 53 25 9 4 2 2 4
Master of Science  159  100 84 6 3 4 1 - 2
Master of Philosophy 2  100 50 - - - - - 50
                   
Mastergrader innenfor følgende fagområder                  
Humanistiske og estetiske fag  495  100 21 17 15 8 8 6 26
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk  196  100 23 15 14 8 5 3 33
Samfunnsfag og juridiske fag, ikke rettsstudier  456  100 22 17 16 9 7 4 26
Økonomi og administrasjon  379  100 17 15 14 13 6 6 30
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag  571  100 37 20 13 9 6 2 11
Helse-, sosial- og idrettsfag  200  100 22 12 7 5 8 2 46
Primærnæringsfag 31  100 61 16 16 6 - - -
Samferdsels-, sikkerhets- og andre servicefag 41  100 32 - - 2 7 7 51
                   
6-årige profesjonsstudium  320  100 2 20 20 22 13 8 16
Medisin (Cand.med.)  205  100 - 22 19 24 13 8 14
Teologi (Cand.theol.) 30  100 7 37 3 17 13 3 20
Psykologi (Cand.psychol.) 70  100 4 10 29 19 11 7 20
Veterinærstudiet (Cand.med.vet.) 15  100 - 7 20 27 13 13 20
                   
Kvinner, i alt 5 959  100 23 18 14 9 7 4 25
                   
5-årige masterstudium: 5 395  100 25 17 13 8 6 4 26
Av dette:                  
Master i rettsvitenskap  550  100 18 29 20 13 7 3 10
Master i farmasi 81  100 47 14 17 9 - 5 9
Master i odontologi  102  100 25 16 10 14 16 8 12
Master i økonomi og ledelse - siviløkonom  314  100 40 26 17 7 3 1 6
Master i teknologi/sivilingeniør  403  100 55 24 12 3 2 2 2
Master of Science 75  100 71 9 7 3 1 - 9
Master of Philosophy 10  100 90 - 10 - - - -
                   
Mastergrader innenfor følgende fagområder                  
Humanistiske og estetiske fag  841  100 20 12 14 10 8 6 30
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk  629  100 17 16 11 7 4 4 41
Samfunnsfag og juridiske fag, ikke rettsstudier  677  100 20 20 16 9 9 5 22
Økonomi og administrasjon  421  100 18 12 13 10 8 5 34
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag  566  100 35 22 14 8 4 3 14
Helse-, sosial- og idrettsfag  681  100 13 6 5 6 4 3 62
Primærnæringsfag 43  100 44 19 12 5 7 - 14
Samferdsels-, sikkerhets- og andre servicefag 2  100 - - 50 - - - 50
                   
6-årige profesjonsstudium  564  100 1 20 23 18 14 7 16
Medisin (Cand.med.)  331  100 1 24 24 16 17 7 12
Teologi (Cand.theol.) 14  100 - 21 29 21 14 - 14
Psykologi (Cand.psychol.)  170  100 1 9 26 21 11 7 25
Veterinærstudiet (Cand.med.vet.) 49  100 2 29 10 18 10 10 20
1  Tabellen inneholder utvalgte høyeregradsstudium. Noen utdanninger, hovedsakelig videre- og etterutdanninger, er ikke med i tabellen.
2  Antall år er beregnet på følgende måte: -5 år = -64 mnd., 6 år = 65-76 mnd., 7 år = 77-88 mnd., 8 år = 89-100 mnd., 9 år = 101-112 mnd., 10 år = 113-124 mnd., 11 år = 125-136 mnd., 12 år = 137-148 mnd., 13 år og mer = 149 mnd. og mer.

Standardtegn i tabeller