Statistisk sentralbyrå

Gjennomstrømning i høyere utdanning

1 Fullførte laveregradsstudium1 i 2010/11, etter antall år2 siden studenten første gang var registrert i høyere utdanning, kjønn og studiumets varighet. Antall og prosent
Kjønn, varighet og studium Fullførte studium I alt -3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år og mer
    Prosent
Begge kjønn, i alt 26 310  100 38 20 11 8 5 18
                 
Praktisk-pedagogisk utdanning, ettårig 2 060  100 9 5 6 8 7 64
                 
2-årige studium  326  100 33 11 6 3 4 42
Av dette:                
Høgskolekandidat, trafikklærerutdanning 93  100 62 9 4 - 2 23
Høgskolekandidat, økonomi og administrasjon 67  100 10 1 12 9 9 58
Gestaltterapeututdanning 63  100 - 10 - 2 - 89
                 
Bachelorgrader, 3-årige studium 22 490  100 43 21 11 7 4 13
Førskolelærerutdanning 1 745  100 46 25 9 5 3 11
Fag- og yrkesfaglærerutdanning  420  100 52 14 8 5 4 18
Ingeniørutdanning 2 103  100 58 16 7 6 3 10
Sykepleieutdanning 3 294  100 50 21 8 5 3 13
Helsefagutdanning, ikke sykepleier 1 670  100 46 21 10 7 4 12
Helse-, sosial- og idrettsfag 2 045  100 45 21 11 6 3 14
Humanistiske og estetiske fag 1 991  100 32 21 14 10 6 17
Samfunnsfag og juridiske fag 2 540  100 37 24 13 9 5 11
Økonomiske og administrative fag 4 463  100 37 22 13 8 5 15
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, ikke ingeniørutdanning 1 379  100 38 23 13 9 4 14
Primærnæringsfag  111  100 41 18 14 7 5 15
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre sevicefag  729  100 39 14 10 12 7 17
                 
4-årige studium 1 621  100 3 33 21 13 7 23
Av dette:                
Allmennlærer-/grunnskolelærerutdanning 1 434  100 1 32 22 13 7 24
                 
Menn, ialt 9 345  100 39 17 11 9 5 19
                 
Praktisk-pedagogisk utdanning, ettårig  787  100 15 6 6 9 8 56
                 
2-årige studium  149  100 47 12 3 3 3 32
Av dette:                
Høgskolekandidat, trafikklærerutdanning 68  100 66 7 3 - 1 22
Høgskolekandidat, økonomi og administrasjon 13  100 23 - 8 15 8 46
Gestaltterapeututdanning 17  100 - - - 6 - 94
                 
Bachelorgrader, 3-årige studium 8 070  100 42 18 11 9 5 15
Førskolelærerutdanning  156  100 37 22 12 10 6 13
Fag- og yrkesfaglærerutdanning  153  100 52 10 5 7 6 20
Ingeniørutdanning 1 657  100 60 15 7 6 3 9
Sykepleieutdanning  300  100 36 19 11 7 4 24
Helsefagutdanning, ikke sykepleier  335  100 38 18 11 10 6 16
Helse-, sosial- og idrettsfag  458  100 47 20 11 7 4 12
Humanistiske og estetiske fag  737  100 33 18 13 12 7 17
Samfunnsfag og juridiske fag  860  100 37 22 14 8 5 13
Økonomiske og administrative fag 1 955  100 37 20 12 10 6 16
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, ikke ingeniørutdanning  887  100 37 21 12 10 4 15
Primærnæringsfag 61  100 44 18 5 10 7 16
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre sevicefag  511  100 41 12 9 12 8 18
                 
4-årige studium  414  100 5 29 19 15 7 25
Av dette:                
Allmennlærer-/grunnskolelærerutdanning  339  100 0 27 21 16 7 28
                 
Kvinner, i alt 16 965  100 38 22 11 7 4 18
                 
Praktisk-pedagogisk utdanning, ettårig 1 273  100 5 5 6 8 7 70
                 
2-årige studium  177  100 22 10 9 4 5 50
Av dette:                
Høgskolekandidat, trafikklærerutdanning 25  100 52 12 8 - 4 24
Høgskolekandidat, økonomi og administrasjon 54  100 7 2 13 7 9 61
Gestaltterapeututdanning 46  100 - 13 - - - 87
                 
Bachelorgrader, 3-årige studium 14 420  100 43 23 11 6 4 13
Førskolelærerutdanning 1 589  100 47 25 8 5 3 11
Fag- og yrkesfaglærerutdanning  267  100 52 15 10 3 3 16
Ingeniørutdanning  446  100 50 20 9 6 4 12
Sykepleieutdanning 2 994  100 52 22 8 5 3 12
Helsefagutdanning, ikke sykepleier 1 335  100 48 22 9 6 3 11
Helse-, sosial- og idrettsfag 1 587  100 45 21 11 6 3 14
Humanistiske og estetiske fag 1 254  100 32 23 14 8 6 17
Samfunnsfag og juridiske fag 1 680  100 37 26 13 9 5 10
Økonomiske og administrative fag 2 508  100 38 24 13 8 4 14
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, ikke ingeniørutdanning  492  100 39 26 13 6 5 10
Primærnæringsfag 50  100 36 18 24 4 4 14
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre sevicefag  218  100 33 19 14 12 6 16
                 
4-årige studium 1 207  100 2 34 22 12 7 22
Av dette:                
Allmennlærer-/grunnskolelærerutdanning 1 095  100 1 34 22 12 7 22
1  Tabellen inneholder utvalgte laveregradsstudium. Noen utdanninger, hovedsakelig videre- og etterutdanninger, er ikke med i tabellen.
2  Antall år er beregnet på følgende måte: -3 år = -40 mnd., 4 år = 41-52 mnd., 5 år = 53-64 mnd., 6 år = 65-76 mnd., 7 år = 77-88 mnd., 8 år og mer = 89 mnd. og mer.

Standardtegn i tabeller