Statistisk sentralbyrå

Gjennomstrømning i høyere utdanning

4 Nye studenter i 19881 og 19982, etter foreldrenes utdanningsnivå og oppnådd grad etter 10 år. I alt og prosent
Fullført grad Nye studenter i studieåret 19881
Foreldrenes utdanningsnivå
Absolutte tall Prosent
I alt Lang høyere utdanning3 Kort høyere utdanning4 Videregående utdanning Grunnskoleutdanning Uoppgitt I alt Lang høyere utdanning3 Kort høyere utdanning4 Videregående utdanning Grunnskoleutdanning Uoppgitt
I alt 32 314 3 796 7 106 14 273 3 350 3 789  100  100  100  100  100  100
Fullført doktorgrad  157 45 38 37 7 30 0,5 1,2 0,5 0,3 0,2 0,8
Fullført høyere grad, mer enn 4 år 6 367 1 464 1 725 2 156  275  747 19,7 38,6 24,3 15,1 8,2 19,7
Fullført lavere grad, 2-4 år 14 900 1 293 3 298 7 131 1 736 1 442 46,1 34,1 46,4 50 51,8 38,1
Ingen fullført grad 10 890  994 2 045 4 949 1 332 1 570 33,7 26,2 28,8 34,7 39,8 41,4
                         
Fullført grad Nye studenter i studieåret 19982                      
  Foreldrenes utdanningsnivå                      
  Absolutte tall           Prosent          
  I alt Lang høyere utdanning3 Kort høyere utdanning4 Videregående utdanning Grunnskoleutdanning Uoppgitt I alt Lang høyere utdanning3 Kort høyere utdanning4 Videregående utdanning Grunnskoleutdanning Uoppgitt
I alt 38 523 4 356 9 599 17 158 3 444 3 966  100  100  100  100  100  100
Fullført doktorgrad  235 46 43 44 5 97 0,6 1,1 0,4 0,3 0,1 2,4
Fullført høyere grad, mer enn 4 år 7 332 1 823 2 307 2 007  203  992 19 41,9 24 11,7 5,9 25
Fullført lavere grad, 2-4 år 17 577 1 293 4 239 8 771 1 785 1 489 45,6 29,7 44,2 51,1 51,8 37,5
Ingen fullført grad 13 379 1 194 3 010 6 336 1 451 1 388 34,7 27,4 31,4 36,9 42,1 35
1  Nye studenter i perioden 1.10.1987 - 30.09.1988.
2  Nye studenter i perioden 1.10.1997 - 30.09.1998.
3  Lang høyere utdanning, mer enn 4 år.
4  Kort høyere utdanning, 4 år eller mindre.
Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller