Statistisk sentralbyrå

Gjennomstrømning i høyere utdanning

3 Nye studenter i 19881 og 19982, etter kjønn og oppnådd grad i løpet av ti år. I alt og prosent
Fullført grad Nye studenter i studieåret 19881
Absolutte tall Prosent
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt 32 314 15 431 16 883  100  100  100
Fullført doktorgrad  157  117 40 0,5 0,8 0,2
Fullført høyere grad, mer enn 4 år 6 367 3 862 2 505 19,7 25,0 14,8
Fullført lavere grad, 2-4 år 14 900 5 662 9 238 46,1 36,7 54,7
Ingen fullført grad 10 890 5 790 5 100 33,7 37,5 30,2
             
  Nye studenter i studieåret 19982          
  Absolutte tall     Prosent    
  I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt 38 523 15 639 22 884  100  100  100
Fullført doktorgrad  235  151 84 0,6 1 0,4
Fullført høyere grad, mer enn 4 år 7 332 3 606 3 726 19 23,1 16,3
Fullført lavere grad, 2-4 år 17 577 5 433 12 144 45,6 34,7 53,1
Ingen fullført grad 13 379 6 449 6 930 34,7 41,2 30,3
1  Nye studenter i perioden 1.10.1987-30.09.1988.
2  Nye studenter i perioden 1.10.1997-30.09.1998.

Standardtegn i tabeller