Statistisk sentralbyrå

Gjennomstrømning i høyere utdanning

2 Fullførte høyeregradsstudier1 i 2008/09, etter antall år2 siden studenten første gang var registrert i høyere utdanning, kjønn og studiets varighet. Antall og prosent
Studier, varighet Absolutte tall Prosent
Fullførte studier I alt -5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år og mer
Begge kjønn, i alt 9 686  100 25 18 14 9 6 4 23
Av dette                  
5-årige masterstudier 8 815  100 27 18 13 8 6 4 23
Av dette                  
Master i rettsvitenskap  762  100 14 32 23 14 5 2 9
Master i farmasi  185  100 58 20 9 3 5 1 5
Master i odontologi  130  100 31 12 23 14 8 4 9
Master i økonomi og ledelse - siviløkonom  536  100 43 22 16 7 2 1 8
Master i teknologi/sivilingeniør  998  100 56 23 10 4 2 1 4
Master of Science  380  100 53 22 13 5 3 1 4
Master of Philosophy 45  100 82 2 2 2 4 - 7
                   
Mastergrader innenfor følgende fagområder                  
Humanistiske og estetiske fag 1 211  100 17 16 15 11 7 6 28
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk  694  100 17 10 9 6 4 4 49
Samfunnsfag og juridiske fag, ikke rettsstudier  993  100 19 18 16 11 8 6 21
Økonomi og administrasjon  614  100 11 20 16 10 8 6 29
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 1 069  100 32 21 13 10 7 5 13
Helse-, sosial- og idrettsfag  644  100 14 8 6 5 5 5 57
Primærnæringsfag  103  100 53 20 11 2 5 - 9
Samferdsels-, sikkerhets- og andre servicefag 33  100 9 9 6 3 - - 73
Andre mastergradsutdanninger3 97  100 65 7 4 3 3 3 14
                   
6-årige profesjonsstudier  871  100 2 16 23 20 13 8 18
Av dette                  
Medisin (Cand.med.)  514  100 0 17 22 21 15 8 16
Teologi (Cand.theol.) 41  100 7 27 17 15 5 5 24
Psykologi (Cand.psychol.)  230  100 0 6 23 22 13 10 26
Veterinærstudiet (Cand.med.vet.) 86  100 16 28 24 7 7 9 8
                   
Menn, i alt 4 214  100 31 20 13 8 6 4 18
Av dette                  
5-årige masterstudier 3 928  100 34 20 13 7 5 3 18
Av dette                  
Master i rettsvitenskap  308  100 13 32 21 15 5 3 12
Master i farmasi 44  100 57 27 11 - 2 2 -
Master i odontologi 47  100 23 13 30 11 4 4 15
Master i økonomi og ledelse - siviløkonom  328  100 45 20 16 6 2 2 9
Master i teknologi/sivilingeniør  760  100 58 21 9 4 2 1 4
Master of Science  231  100 56 25 13 1 2 - 3
Master of Philosophy 20  100  100 - - - - - -
                   
Mastergrader innenfor følgende fagområder                  
Humanistiske og estetiske fag  466  100 18 17 15 12 8 5 25
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk  127  100 24 9 8 8 6 5 41
Samfunnsfag og juridiske fag, ikke rettsstudier  381  100 19 19 16 7 9 6 23
Økonomi og administrasjon  272  100 10 22 17 8 11 8 24
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag  559  100 35 22 11 8 6 5 13
Helse-, sosial- og idrettsfag  162  100 17 12 9 6 7 4 44
Primærnæringsfag 48  100 54 15 8 4 6 - 13
Samferdsels-, sikkerhets- og andre servicefag 25  100 12 12 4 - - - 72
Andre mastergradsutdanninger3 50  100 70 8 6 - 6 2 8
                   
6-årige profesjonsstudier  286  100 2 20 19 17 13 9 20
Av dette                  
Medisin (Cand.med.)  191  100 - 24 18 19 12 8 18
Teologi (Cand.theol.) 17  100 6 41 12 - 12 12 18
Psykologi (Cand.psychol.) 58  100 2 2 19 21 19 7 31
Veterinærstudiet (Cand.med.vet.) 20  100 25 10 30 10 5 15 5
                   
Kvinner, i alt 5 472  100 20 17 15 10 6 5 27
Av dette                  
5-årige masterstudier 4 887  100 23 17 13 9 6 4 28
Av dette:                  
Master i rettsvitenskap  454  100 15 32 24 14 5 2 8
Master i farmasi  141  100 58 18 8 4 6 - 6
Master i odontologi 83  100 35 11 19 16 10 4 6
Master i økonomi og ledelse - siviløkonom  208  100 40 25 18 9 2 1 5
Master i teknologi/sivilingeniør  238  100 48 30 11 5 2 1 3
Master of Science  149  100 49 18 13 10 4 2 4
Master of Philosophy 25  100 68 4 4 4 8 - 12
                   
Mastergrader innenfor følgende fagområder                  
Humanistiske og estetiske fag  745  100 17 15 15 10 7 7 30
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk  567  100 15 11 9 6 4 4 51
Samfunnsfag og juridiske fag, ikke rettsstudier  612  100 19 18 16 13 8 7 19
Økonomi og administrasjon  342  100 11 19 15 12 7 4 32
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag  510  100 29 20 15 11 8 5 12
Helse-, sosial- og idrettsfag  482  100 13 6 5 5 5 5 61
Primærnæringsfag 55  100 53 25 13 - 4 - 5
Samferdsels-, sikkerhets- og andre servicefag 8  100 - - 13 13 - - 75
Andre mastergradsutdanninger3 47  100 60 6 2 6 - 4 21
                   
6-årige profesjonsstudier  585  100 2 14 24 21 13 8 17
Av dette                  
Medisin (Cand.med.)  323  100 0 13 25 23 16 8 15
Teologi (Cand.theol.) 24  100 8 17 21 25 - - 29
Psykologi (Cand.psychol.)  172  100 - 7 25 23 11 10 24
Veterinærstudiet (Cand.med.vet.) 66  100 14 33 23 6 8 8 9
1  Tabellen inneholder utvalgte høyeregradsstudier. Noen utdanninger, hovedsakelig videre- og etterutdanninger, er ikke med i tabellen.
2  Antall år er beregnet på følgende måte: -5 år = -64 mnd., 6 år = 65-76 mnd., 7 år = 77-88 mnd., 8 år = 89-100 mnd., 9 år = 101-112 mnd., 10 år = 113-124 mnd., 11 år = 125-136 mnd., 12 år = 137-148 mnd., 13 år og mer = 149 mnd. og mer.
3  Mastergrader før kvalitetsreformen i 2003.

Standardtegn i tabeller