Statistisk sentralbyrå

Gjennomstrømning i høyere utdanning

1 Fullførte laveregradsstudier1 i 2008/09, etter antall år2 siden studenten første gang var registrert i høyere utdanning, kjønn og studiets varighet. Antall og prosent
Studier, varighet Absolutte tall Prosent
Fullførte studier I alt -3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år og mer
                 
Begge Kjønn, i alt 23 962  100 36 22 12 7 5 18
                 
Praktisk-pedagogisk utdanning, ettårig 1 599  100 8 7 7 8 8 62
                 
2-årige studier  422  100 34 12 8 4 4 37
Av dette:                
Høgskolekandidat, økonomi og administrasjon  109  100 10 13 7 6 9 54
Høgskolekandidat, ingeniørfag 48  100 71 4 10 - - 15
                 
                 
Bachelorgrader, 3-årige studier 20 284  100 42 22 11 7 5 14
Av dette:                
Førskolelærerutdanning 1 463  100 51 23 9 4 3 10
Yrkesfaglærerutdanning  406  100 43 18 12 5 5 17
Ingeniørutdanning 1 844  100 57 16 9 5 3 10
Sykepleieutdanning 3 484  100 45 21 9 6 5 15
Helsefagutdanning, ikke sykepleier 1 665  100 40 24 11 6 5 15
Helse-, sosial- og idrettsfag 1 823  100 42 24 9 7 4 14
Humanistiske og estetiske fag 1 886  100 32 21 14 8 7 18
Samfunnsfag og juridiske fag 1 974  100 36 25 14 8 5 12
Økonomiske og administrative fag 3 625  100 37 23 13 8 6 12
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, ikke ingeniørutdanning 1 144  100 43 23 11 5 3 15
Primærnæringsfag 92  100 25 15 26 12 5 16
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre sevicefag  576  100 28 18 13 13 7 23
                 
4-årige studier 1 657  100 2 35 22 11 8 21
Av dette:                
Siviløkonom etter gammel ordning 4  100 - - - - -  100
Allmennlærerutdanning 1 497  100 1 35 22 11 8 22
                 
                 
Menn, ialt                
Av dette: 8 533  100 36 20 11 8 6 19
Praktisk-pedagogisk utdanning, ettårig  656  100 13 9 6 9 8 55
                 
2-årige studier  179  100 44 10 9 3 4 30
Av dette:                
Høgskolekandidat, økonomi og administrasjon 33  100 9 12 - 3 15 61
Høgskolekandidat, ingeniørfag 41  100 71 2 10 - - 17
                 
Bachelorgrader, 3-årige studier 7 236  100 40 21 11 8 5 15
Av dette:                
Førskolelærerutdanning  159  100 44 21 13 4 4 14
Yrkesfaglærerutdanning  121  100 44 20 9 4 5 18
Ingeniørutdanning 1 530  100 60 16 8 5 3 9
Sykepleieutdanning  364  100 32 18 8 7 7 28
Helsefagutdanning, ikke sykepleier  362  100 34 16 13 9 7 22
Helse-, sosial- og idrettsfag  417  100 38 22 10 9 5 16
Humanistiske og estetiske fag  708  100 31 22 13 8 7 19
Samfunnsfag og juridiske fag  776  100 33 25 14 8 6 14
Økonomiske og administrative fag 1 634  100 35 25 13 9 6 12
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, ikke ingeniørutdanning  635  100 43 24 9 5 4 14
Primærnæringsfag 38  100 29 18 13 13 3 24
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre sevicefag  435  100 30 18 12 13 6 22
                 
4-årige studier  462  100 2 34 18 12 8 27
Av dette:                
Siviløkonom etter gammel ordning 1  100 - - - - -  100
Allmennlærerutdanning  396  100 2 31 18 12 8 29
                 
Kvinner, i alt 15 429  100 37 22 12 7 5 18
Av dette:                
Praktisk-pedagogisk utdanning, ettårig  943  100 4 5 7 8 8 67
                 
2-årige studier  243  100 27 14 7 5 4 43
Av dette:                
Høgskolekandidat, økonomi og administrasjon 76  100 11 13 11 8 7 51
Høgskolekandidat, ingeniørfag 7  100 71 14 14 - - -
                 
                 
Bachelorgrader, 3-årige studier 13 048  100 42 22 11 6 5 13
Av dette:                
Førskolelærerutdanning 1 304  100 52 23 9 4 3 9
Yrkesfaglærerutdanning  285  100 42 17 13 6 5 17
Ingeniørutdanning  314  100 46 18 12 6 4 14
Sykepleieutdanning 3 120  100 46 21 9 6 5 13
Helsefagutdanning, ikke sykepleier 1 303  100 41 26 11 6 4 13
Helse-, sosial- og idrettsfag 1 406  100 43 24 9 6 4 14
Humanistiske og estetiske fag 1 178  100 33 21 15 8 7 17
Samfunnsfag og juridiske fag 1 198  100 38 25 15 7 4 10
Økonomiske og administrative fag 1 991  100 40 21 13 8 5 13
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, ikke ingeniørutdanning  509  100 42 21 12 6 2 17
Primærnæringsfag 54  100 22 13 35 11 7 11
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre sevicefag  141  100 21 17 15 12 9 26
                 
4-årige studier 1 195  100 1 36 24 11 8 19
Av dette:                
Siviløkonom etter gammel ordning 3  100 - - - - -  100
Allmennlærerutdanning 1 101  100 1 36 24 11 8 20
1  Tabellen inneholder utvalgte laveregradsstudium. Noen utdanninger, hovedsakelig videre- og etterutdanninger, er ikke med i tabellen.
2  Antall år er beregnet på følgende måte: -3 år = -40 mnd., 4 år = 41-52 mnd., 5 år = 53-64 mnd., 6 år = 65-76 mnd., 7 år = 77-88 mnd., 8 år og mer = 89 mnd. og mer.

Standardtegn i tabeller