Statistisk sentralbyrå

Gjennomstrømning i høyere utdanning

4 Nye studenter i 19871 og 19972, etter foreldrenes utdanningsnivå og oppnådd grad etter 10 år. I alt og prosent
Fullført grad Nye studenter i studieåret 19871
Foreldrenes utdanningsnivå
Absolutte tall Prosent
I alt Lang høyere utdanning3 Kort høyere utdanning4 Videregående utdanning Grunnskoleutdanning Uoppgitt I alt Lang høyere utdanning3 Kort høyere utdanning4 Videregående utdanning Grunnskoleutdanning Uoppgitt
I alt 28 314 3 235 5 830 12 560 3 211 3 478  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Fullført doktorgrad  148 40 36 39 3 30 0,5 1,2 0,6 0,3 0,1 0,9
Fullført høyere grad, mer enn 4 år 5 408 1 296 1 400 1 799  281  632 19,1 40,1 24,0 14,3 8,8 18,2
Fullført lavere grad, 2-4 år 12 958 1 089 2 710 6 290 1 644 1 225 45,8 33,7 46,5 50,1 51,2 35,2
Ingen fullført grad 9 800  810 1 684 4 432 1 283 1 591 34,6 25,0 28,9 35,3 40,0 45,7
Fullført grad Nye studenter i studieåret 19972
Foreldrenes utdanningsnivå
Absolutte tall Prosent
I alt Lang høyere utdanning3 Kort høyere utdanning4 Videregående utdanning Grunnskoleutdanning Uoppgitt I alt Lang høyere utdanning3 Kort høyere utdanning4 Videregående utdanning Grunnskoleutdanning Uoppgitt
I alt 37 578 4 276 9 533 17 140 3 246 3 383  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Fullført doktorgrad  204 40 38 19 5  102 0,5 0,9 0,4 0,1 0,2 3,0
Fullført høyere grad, mer enn 4 år 6 984 1 711 2 211 1 998  182  882 18,6 40,0 23,2 11,7 5,6 26,1
Fullført lavere grad, 2-4 år 15 600 1 176 3 682 8 077 1 520 1 145 41,5 27,5 38,6 47,1 46,8 33,8
Ingen fullført grad 14 790 1 349 3 602 7 046 1 539 1 254 39,4 31,5 37,8 41,1 47,4 37,1
1  Nye studenter i perioden 1.10.1986 - 30.09.1987
2  Nye studenter i perioden 1.10.1996 - 30.09.1997
3  Lang høyere utdanning, mer enn 4 år
4  Kort høyere utdanning, 4 år eller mindre
Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller