Statistisk sentralbyrå

Gjennomstrømning i høyere utdanning

3 Nye studenter i 19871 og 19972, etter kjønn og oppnådd grad i løpet av ti år. I alt og prosent
Fullført grad Nye studenter i studieåret 19871
Absolutte tall Prosent
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt 28 314 13 281 15 033  100,0  100,0  100,0
Fullført doktorgrad  148  105 43 0,5 0,8 0,3
Fullført høyere grad, mer enn 4 år 5 408 3 239 2 169 19,1 24,4 14,4
Fullført lavere grad, 2-4 år 12 958 5 044 7 914 45,8 38,0 52,6
Ingen fullført grad 9 800 4 893 4 907 34,6 36,8 32,6
  Nye studenter i studieåret 19972
  Absolutte tall Prosent
  I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt 37 578 15 802 21 776  100,0  100,0  100,0
Fullført doktorgrad  204  137 67 0,5 0,9 0,3
Fullført høyere grad, mer enn 4 år 6 984 3 640 3 344 18,6 23,0 15,4
Fullført lavere grad, 2-4 år 15 600 4 890 10 710 41,5 30,9 49,2
Ingen fullført grad 14 790 7 135 7 655 39,4 45,2 35,2
1  Nye studenter i perioden 1.10.1986-30.09.1987.
2  Nye studenter i perioden 1.10.1996-30.09.1997.

Standardtegn i tabeller