Statistisk sentralbyrå

Gjennomstrømning i høyere utdanning

2 Fullførte høyeregradsstudier1, etter antall år2 siden studenten første gang var registrert i høyere utdanning, studieåret 2007/2008. Antall studenter og prosent
  Absolutte tall Prosent              
Studier, varighet Fullførte studier I alt -5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år og mer
Begge Kjønn, i alt 9 356  100 24 19 14 9 6 4 24
Av dette:                  
5-årige masterstudier: 8 517  100 26 19 13 9 6 3 24
Av dette:                  
Master i rettsvitenskap  795  100 15 29 23 11 6 3 14
Master i farmasi  157  100 22 36 15 7 9 2 9
Master i odontologi  107  100 21 21 14 14 11 5 13
Master i økonomi og ledelse - siviløkonom  341  100 42 26 11 8 4 2 7
Master i teknologi/sivilingeniør 1 118  100 50 25 12 6 3 1 3
Master of Science  219  100 55 23 8 6 3 1 3
Master of Philosophy 54  100 76 9 4 - - - 11
                   
Mastergrader innenfor følgende fagområder                  
Humanistiske og estetiske fag 1 173  100 20 16 14 12 8 5 25
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk  665  100 19 9 7 5 5 4 51
Samfunnsfag og juridiske fag, ikke rettsstudier 1 050  100 19 20 16 12 9 5 19
Økonomi og administrasjon  606  100 10 20 12 11 5 4 38
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 1 143  100 32 22 14 9 6 4 12
Helse-, sosial- og idrettsfag  531  100 16 7 7 5 5 5 56
Primærnæringsfag 91  100 51 20 15 7 2 2 3
Samferdsels-, sikkerhets- og andre servicefag 43  100 12 9 2 5 5 - 67
Andre mastergradsutdanninger3  113  100 60 8 7 6 4 2 13
                   
6-årige profesjonsstudier  839  100 1 15 24 19 12 7 21
Av dette:                  
Medisin (Cand.med.)  496  100 2 18 25 20 11 7 18
Teologi (Cand.theol.) 40  100 - 20 23 13 8 8 30
Psykologi (Cand.psychol.)  243  100 0 5 27 19 14 7 26
Veterinærstudiet (Cand.med.vet.) 56  100 5 34 14 11 13 5 18
                   
Menn, i alt 4 175  100 30 20 13 9 6 3 18
Av dette:                  
5-årige masterstudier: 3 886  100 33 20 13 8 6 3 18
Av dette:                  
Master i rettsvitenskap  338  100 17 28 23 10 6 3 12
Master i farmasi 28  100 29 32 18 4 7 - 11
Master i odontologi 34  100 15 24 18 6 18 3 18
Master i økonomi og ledelse - siviløkonom  204  100 43 25 12 8 5 2 6
Master i teknologi/sivilingeniør  844  100 52 23 11 5 3 1 4
Master of Science  144  100 57 22 8 6 3 1 4
Master of Philosophy 26  100  100 - - - - - -
                   
Mastergrader innenfor følgende fagområder                  
Humanistiske og estetiske fag  439  100 22 16 14 13 7 5 23
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk  118  100 37 9 5 4 3 8 34
Samfunnsfag og juridiske fag, ikke rettsstudier  422  100 23 19 15 13 9 4 18
Økonomi og administrasjon  296  100 11 23 12 9 7 6 32
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag  598  100 34 22 14 8 6 4 13
Helse-, sosial- og idrettsfag  144  100 15 11 14 8 7 5 41
Primærnæringsfag 32  100 59 19 9 3 - 3 6
Samferdsels-, sikkerhets- og andre servicefag 38  100 13 11 - 5 5 - 66
Andre mastergradsutdanninger3 60  100 63 7 10 3 7 3 7
                   
6-årige profesjonsstudier  289  100 2 13 22 20 11 7 24
Av dette:                  
Medisin (Cand.med.)  195  100 2 16 23 21 11 7 21
Teologi (Cand.theol.) 24  100 - 13 29 13 8 8 29
Psykologi (Cand.psychol.) 60  100 - 5 22 25 13 7 28
Veterinærstudiet (Cand.med.vet.) 6  100 33 33 - - - - 33
                   
Kvinner, i alt 5 181  100 19 18 14 10 7 4 28
Av dette:                  
5-årige masterstudier: 4 631  100 21 18 13 9 6 4 29
Av dette:                  
Master i rettsvitenskap  457  100 13 29 23 12 6 2 15
Master i farmasi  129  100 21 36 15 8 9 2 9
Master i odontologi 73  100 25 21 12 18 8 5 11
Master i økonomi og ledelse - siviløkonom  137  100 41 27 9 8 4 2 9
Master i teknologi/sivilingeniør  274  100 43 31 12 7 3 1 3
Master of Science 75  100 52 25 8 8 4 1 1
Master of Philosophy 28  100 54 18 7 - - - 21
                   
Mastergrader innenfor følgende fagområder                  
Humanistiske og estetiske fag  734  100 19 16 14 11 9 5 27
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk  547  100 16 9 8 5 6 3 54
Samfunnsfag og juridiske fag, ikke rettsstudier  628  100 17 20 18 12 8 5 20
Økonomi og administrasjon  310  100 9 17 13 12 4 2 43
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag  545  100 31 22 14 10 6 5 12
Helse-, sosial- og idrettsfag  387  100 17 5 5 4 4 4 61
Primærnæringsfag 59  100 46 20 19 8 3 2 2
Samferdsels-, sikkerhets- og andre servicefag 5  100 - - 20 - - - 80
Andre mastergradsutdanninger3 53  100 57 9 4 9 - - 21
                   
6-årige profesjonsstudier  550  100 1 16 26 18 13 7 19
Av dette:                  
Medisin (Cand.med.)  301  100 1 19 26 19 12 7 16
Teologi (Cand.theol.) 16  100 - 31 13 13 6 6 31
Psykologi (Cand.psychol.)  183  100 1 5 28 17 15 8 26
Veterinærstudiet (Cand.med.vet.) 50  100 2 34 16 12 14 6 16
1  Tabellen inneholder utvalgte høyeregradsstudier. Noen utdanninger, hovedsakelig videre- og etterutdanninger, er ikke med i tabellen.
2  Antall år er beregnet på følgende måte: -5 år = -64 mnd., 6 år = 65-76 mnd., 7 år = 77-88 mnd., 8 år = 89-100 mnd., 9 år = 101-112 mnd., 10 år = 113-124 mnd., 11 år = 125-136 mnd., 12 år = 137-148 mnd., 13 år og mer = 149 mnd. og mer.
3  Mastergrader før kvalitetsreformen i 2003.

Standardtegn i tabeller