Statistisk sentralbyrå

Gjennomstrømning i høyere utdanning

1 Fullførte laveregradsstudier1 i løpet av studieåret 2007/2008 og antall år2 siden studenten første gang var registrert i høyere utdanning. Antall og prosent
Studier, varighet Absolutte tall Prosent
Fullførte studier I alt -3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år og mer
Begge Kjønn, i alt 24 319  100 35 21 12 8 5 20
Praktisk-pedagogisk utdanning, ettårig 1 732  100 9 5 7 8 8 63
                 
2-årige studier  543  100 39 11 8 7 4 31
Av dette:                
Høgskolekandidat, økonomi og administrasjon  169  100 21 10 11 10 5 44
Høgskolekandidat, ingeniørfag 51  100 55 29 4 - 6 6
                 
Bachelorgrader, 3-årige studier 19 707  100 41 22 11 7 4 14
Av dette:                
Førskolelærerutdanning 1 369  100 51 22 10 5 3 10
Yrkesfaglærerutdanning  450  100 39 20 14 7 4 17
Ingeniørutdanning 1 605  100 55 18 9 5 2 11
Sykepleieutdanning 3 282  100 46 21 9 5 3 15
Helsefagutdanning, ikke sykepleier 1 805  100 42 23 10 7 5 13
Helse-, sosial- og idrettsfag 1 751  100 46 21 9 6 4 14
Humanistiske og estetiske fag 1 902  100 32 22 12 9 6 19
Samfunnsfag og juridiske fag 1 966  100 31 26 14 10 4 13
Økonomiske og administrative fag 3 551  100 37 24 13 9 4 14
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, ikke ingeniørutdanning 1 100  100 39 26 13 7 4 12
Primærnæringsfag  122  100 28 20 17 11 3 20
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre sevicefag  567  100 27 14 17 15 7 20
                 
4-årige studier 2 337  100 1 28 19 15 8 28
Av dette:                
Siviløkonom etter gammel ordning  448  100 2 - 6 16 13 64
Allmennlærerutdanning 1 730  100 1 35 22 15 7 20
                 
Menn, i alt 8 842  100 36 19 11 8 5 21
Av dette:                
Praktisk-pedagogisk utdanning, ettårig  708  100 15 6 7 7 7 57
                 
2-årige studier  218  100 46 12 6 6 4 27
Av dette:                
Høgskolekandidat, økonomi og administrasjon 41  100 22 12 2 10 2 51
Høgskolekandidat, ingeniørfag 44  100 55 30 5 - 5 7
                 
Bachelorgrader, 3-årige studier 7 111  100 41 21 11 8 4 15
Av dette:                
Førskolelærerutdanning  150  100 49 19 12 5 3 11
Yrkesfaglærerutdanning  135  100 43 24 11 4 1 16
Ingeniørutdanning 1 358  100 58 17 8 5 2 10
Sykepleieutdanning  382  100 37 16 9 6 5 28
Helsefagutdanning, ikke sykepleier  367  100 37 18 12 8 5 20
Helse-, sosial- og idrettsfag  371  100 47 16 9 5 5 18
Humanistiske og estetiske fag  635  100 31 23 11 10 5 20
Samfunnsfag og juridiske fag  832  100 34 25 13 10 5 14
Økonomiske og administrative fag 1 714  100 37 25 13 9 4 12
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, ikke ingeniørutdanning  640  100 41 25 12 6 4 12
Primærnæringsfag 63  100 38 19 11 6 2 24
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre sevicefag  417  100 32 13 18 11 6 20
                 
4-årige studier  805  100 2 19 15 16 10 39
Av dette:                
Siviløkonom etter gammel ordning  292  100 2 - 5 15 12 66
Allmennlærerutdanning  464  100 1 29 21 16 9 25
                 
Kvinner, i alt 15 477  100 35 22 12 8 5 19
Av dette:                
Praktisk-pedagogisk utdanning, ettårig 1 024  100 5 5 7 8 8 67
                 
2-årige studier  325  100 34 10 9 7 4 34
Av dette:                
Høgskolekandidat, økonomi og administrasjon  128  100 20 9 13 10 5 41
Høgskolekandidat, ingeniørfag 7  100 57 29 - - 14 -
                 
Bachelorgrader, 3-årige studier 12 596  100 41 23 11 7 4 14
Av dette:                
Førskolelærerutdanning 1 219  100 51 22 9 5 3 10
Yrkesfaglærerutdanning  315  100 37 18 15 8 4 17
Ingeniørutdanning  247  100 39 21 13 8 4 15
Sykepleieutdanning 2 900  100 48 21 9 5 3 14
Helsefagutdanning, ikke sykepleier 1 438  100 43 24 10 7 5 12
Helse-, sosial- og idrettsfag 1 380  100 45 22 10 6 3 13
Humanistiske og estetiske fag 1 267  100 33 21 13 8 7 19
Samfunnsfag og juridiske fag 1 134  100 30 28 14 10 4 13
Økonomiske og administrative fag 1 837  100 37 23 13 9 4 15
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, ikke ingeniørutdanning  460  100 35 26 15 8 4 12
Primærnæringsfag 59  100 17 22 24 15 5 17
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre sevicefag  150  100 13 15 15 25 11 20
                 
4-årige studier 1 532  100 1 33 21 15 7 23
Av dette:                
Siviløkonom etter gammel ordning  156  100 1 - 8 17 15 60
Allmennlærerutdanning 1 266  100 1 37 22 15 6 19
1  Tabellen inneholder utvalgte laveregradsstudium. Noen utdanninger, hovedsakelig videre- og etterutdanninger, er ikke med i tabellen.
2  Antall år er beregnet på følgende måte: -3 år = -40 mnd., 4 år = 41-52 mnd., 5 år = 53-64 mnd., 6 år = 65-76 mnd., 7 år = 77-88 mnd., 8 år og mer = 89 mnd. og mer.

Standardtegn i tabeller