Statistisk sentralbyrå

Gjennomstrømning i høyere utdanning

5 Fullføring av utvalgte laveregradsstudier 2006/2007. Antall år fra personen første gang var registrert i høyere utdanning til fullføring av et studium i forhold til studiets normerte studietid1. Absolutte tall og prosent
Type institusjon Absolutte tall Prosent
I alt Fullført
innen
normert
studietid
Fullført på
mer enn
normert
studietid
I alt Fullført
innen
normert
studietid
Fullført på
mer enn
normert
studietid
I alt2 9 980 3 905 6 075  100,0 39,1 60,9
Universiteter og vitenskapelige høgskoler 3 841 1 147 2 694  100,0 29,9 70,1
Statlige høgskoler 4 235 1 961 2 274  100,0 46,3 53,7
Private høgskoler 1 904  797 1 107  100,0 41,9 58,1
1  Fullføringstid er beregnet ut fra antall år siden studenten første gang var registrert i høyere utdanning. Studenter som ikke fullfører innen forventet fullføringstid kan ha studert deltid, hatt opphold underveis, byttet studium eller fullført et annet studium tidligere.
2  Inkluderer 3- og 4-årige utdanninger som kan tas ved både universiteter og høgskoler: cand.mag.; siviløkonom; bachelor, humanistiske og estetiske fag; bachelor, samfunnsfag og juridiske fag; bachelor, økonomiske og administrative fag; bachelor, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag; bachelor, helse-, sosial- og idrettsfag; bachelor, primærnæringsfag.

Standardtegn i tabeller