Statistisk sentralbyrå

Gjennomstrømning i høyere utdanning

4 Nye studenter i 19861 og 19962, etter foreldrenes utdanningsnivå og oppnådd utdanning etter 10 år. I alt og prosent
Fullført grad Nye studenter i studieåret 19861
Foreldrenes utdanningsnivå
Absolutte tall Prosent
I alt Lang høyere utdanning3 Kort høyere utdanning4 Videregående utdanning Grunnskole-
utdanning
Uoppgitt I alt Lang høyere utdanning3 Kort høyere utdanning4 Videregående utdanning Grunnskole-
utdanning
Uoppgitt
I alt 29 354 3 477 5 368 12 468 4 437 3 604  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Fullført doktorgrad  174 49 40 46 8 31 0,6 1,4 0,7 0,4 0,2 0,9
Fullført høyere grad, mer enn 4 år 5 953 1 405 1 369 1 991  498  690 20,3 40,4 25,5 16,0 11,2 19,1
Fullført lavere grad, 2-4 år 11 636  960 2 108 5 541 2 033  994 39,6 27,6 39,3 44,4 45,8 27,6
Ingen fullført grad 11 591 1 063 1 851 4 890 1 898 1 889 39,5 30,6 34,5 39,2 42,8 52,4
                         
Nye studenter i studieåret 19962
  Foreldrenes utdanningsnivå
  Absolutte tall Prosent
  I alt Lang høyere utdanning3 Kort høyere utdanning4 Videregående utdanning Grunnskole-
utdanning
Uoppgitt I alt Lang høyere utdanning3 Kort høyere utdanning4 Videregående utdanning Grunnskole-
utdanning
Uoppgitt
I alt 39 515 4 420 8 302 18 256 5 431     3 106      100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
Fullført doktorgrad  151 42 38 27 6 38 0,4 1,0 0,5 0,1 0,1 1,2
Fullført høyere grad, mer enn 4 år 6 918 1 680 1 849 2 241  419  729 17,5 38,0 22,3 12,3 7,7 23,5
Fullført lavere grad, 2-4 år 18 333 1 474 3 612 9 266 2 764 1 217 46,4 33,3 43,5 50,8 50,9 39,2
Ingen fullført grad 14 113 1 224 2 803 6 722 2 242 1 122 35,7 27,7 33,8 36,8 41,3 36,1
1  Nye studenter i perioden 1.10.1985 - 30.09.1986
2  Nye studenter i perioden 1.10.1995 - 30.09.1996
3  Lang høyere utdanning, mer enn 4 år
4  Kort høyere utdanning, 4 år eller mindre
Kilde: Utdanningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller