Statistisk sentralbyrå

Gjennomstrømning i høyere utdanning

3 Nye studenter i 19861 og 19962, etter kjønn og oppnådd grad i løpet av ti år. I alt og prosent
Fullført grad Nye studenter i studieåret 19861
Absolutte tall Prosent
I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt 29 354 14 802 14 552  100,0  100,0  100,0
Fullført doktorgrad  174  131 43 0,6 0,9 0,3
Fullført høyere grad, mer enn 4 år 5 953 3 749 2 204 20,3 25,3 15,1
Fullført lavere grad, 2-4 år 11 636 4 547 7 089 39,6 30,7 48,7
Ingen fullført grad 11 591 6 375 5 216 39,5 43,1 35,8
  Nye studenter i studieåret 19962
  Absolutte tall Prosent
  I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt 39 515 16 582 22 933  100,0  100,0  100,0
Fullført doktorgrad  151  105 46 0,4 0,6 0,2
Fullført høyere grad, mer enn 4 år 6 918 3 613 3 305 17,5 21,8 14,4
Fullført lavere grad, 2-4 år 18 333 5 806 12 527 46,4 35,0 54,6
Ingen fullført grad 14 113 7 058 7 055 35,7 42,6 30,8
1  Nye studenter i perioden 1.10.1985-30.09.1986.
2  Nye studenter i perioden 1.10.1995-30.09.1996.

Standardtegn i tabeller