Statistisk sentralbyrå

Gjennomstrømning i høyere utdanning

2 Fullførte høyeregradsstudier1 etter antall fullførte år og antall år2 siden studenten første gang var registrert i høyere utdanning, studieåret 2006/2007. Antall studenter og prosent
Studier, varighet Absolutte tall
Antall fullførte
Prosent
I alt -5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år
og mer
Begge kjønn i alt 10 256  100 19 15 13 10 6 5 32
Av dette                  
5-årige studier 7 594  100 26 18 13 9 6 4 25
Av dette                  
Master, farmasi/Cand.pharm.-utdanning 88  100 14 36 15 13 5 6 12
Master, odontologi/Cand.odont.-utdanning  104  100 26 23 18 10 8 9 7
Siviløkonom-/Master-utdanning  368  100 37 27 15 10 2 1 8
Master, teknologifag/Sivilingeniørutdanning 1 061  100 50 24 11 6 3 1 5
Master of Science  213  100 78 7 7 - 3 2 3
Master of Philosophy 56  100 84 4 5 2 - - 6
Master, humanistiske og estetiske fag 1 106  100 19 15 15 14 8 7 22
Master, lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk  492  100 17 7 7 5 4 4 57
Master, samfunnsfag og juridiske fag, ikke rettsstudier  921  100 15 19 20 14 10 5 16
Master, økonomiske og administrative fag  411  100 23 14 9 8 6 6 33
Master, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 1 051  100 28 26 15 10 5 4 11
Master, helse-, sosial- og idrettsfag  386  100 18 9 8 5 3 3 54
Master, primærnæringsfag 95  100 45 15 15 4 8 4 8
Master, samferdsels- og sikkerhetsfag og andre sevicefag 45  100 18 7 7 2 - 2 64
Andre mastergradsutdanninger3  108  100 51 11 8 6 5 2 18
                   
6-årige studier 2 662  100 1 6 11 11 9 8 55
Av dette                  
Master, rettsvitenskap/Cand.jur.-utdanning  866  100 5 21 26 17 8 4 18
Cand.med.-utdanning  497  100 1 14 20 23 17 10 16
Cand.theol.-utdanning 71  100 7 15 21 14 7 10 26
Cand.med.vet.-utdanning 60  100 3 35 18 10 8 10 15
                   
Menn i alt 4 493  100 25 16 12 9 6 5 28
Av dette                  
5-årige studier 3 566  100 31 18 12 9 5 4 20
Av dette                  
Master, farmasi/Cand.pharm.-utdanning 19  100 11 42 11 5 11 - 21
Master, odontologi/Cand.odont.-utdanning 38  100 24 24 24 5 11 8 6
Siviløkonom-/Master-utdanning  204  100 31 29 14 13 3 1 8
Master, teknologifag/Sivilingeniørutdanning  798  100 51 23 10 7 3 1 5
Master of Science  127  100 81 4 6 - 3 2 3
Master of Philosophy 27  100 96 - - - - - 4
Master, humanistiske og estetiske fag  402  100 25 14 14 13 7 8 19
Master, lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 79  100 25 1 14 5 5 3 47
Master, samfunnsfag og juridiske fag, ikke rettsstudier  358  100 17 20 16 16 11 5 15
Master, økonomiske og administrative fag  196  100 27 12 10 9 7 7 29
Master, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag  546  100 29 27 15 9 5 4 11
Master, helse-, sosial- og idrettsfag  113  100 19 14 8 4 2 4 48
Master, primærnæringsfag 54  100 43 19 11 6 11 4 8
Master, samferdsels- og sikkerhetsfag og andre sevicefag 42  100 17 5 7 2 - 2 67
Andre mastergradsutdanninger 61  100 54 11 10 5 5 3 11
                   
6-årige studier  927  100 1 8 12 10 9 8 53
Av dette                  
Master, rettsvitenskap/Cand.jur.-utdanning  365  100 5 21 26 18 8 4 20
Cand.med.-utdanning  190  100 2 18 19 18 18 11 13
Cand.theol.-utdanning 49  100 10 14 18 16 8 12 20
Cand.psychol.-utdanning 64  100 - 6 20 19 14 11 30
Cand.med.vet.-utdanning 5  100 - 40 20 - - - 40
                   
Kvinner i alt 5 763  100 15 13 13 10 7 6 36
Av dette                  
5-årige studier 4 028  100 21 17 14 10 6 5 27
Av dette                  
Master, farmasi/Cand.pharm.-utdanning 69  100 14 35 16 14 3 7 10
Master, odontologi/Cand.odont.-utdanning 66  100 27 23 15 12 6 9 9
Siviløkonom-/Master-utdanning  164  100 44 25 17 6 1 1 6
Master, teknologifag/Sivilingeniørutdanning  263  100 46 26 13 5 3 - 7
Master of Science 86  100 73 10 8 - 2 2 3
Master of Philosophy 29  100 72 7 10 3 - - 6
Master, humanistiske og estetiske fag  704  100 16 16 16 15 8 6 23
Master, lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk  413  100 15 8 6 5 3 4 58
Master, samfunnsfag og juridiske fag, ikke rettsstudier  563  100 14 19 22 14 9 6 16
Master, økonomiske og administrative fag  215  100 20 17 9 7 6 5 37
Master, naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag  505  100 28 25 16 11 6 4 10
Master, helse-, sosial- og idrettsfag  273  100 18 6 8 5 4 2 57
Master, primærnæringsfag 41  100 49 10 20 2 5 5 10
Master, samferdsels- og sikkerhetsfag og andre sevicefag 3  100 33 33 - - - - 33
Andre mastergradsutdanninger 47  100 47 11 6 6 4 - 25
                   
6-årige studier 1 735  100 1 5 11 11 9 8 56
Av dette                  
Master, rettsvitenskap/Cand.jur.-utdanning  501  100 6 21 26 17 8 5 17
Cand.med.-utdanning  307  100 0 11 21 26 16 9 17
Cand.theol.-utdanning 22  100 - 18 27 9 5 5 37
Cand.psychol.-utdanning  169  100 - 2 24 23 16 9 26
Cand.med.vet.-utdanning 55  100 4 35 18 11 9 11 13
1  Tabellen inneholder utvalgte høyeregradsstudier. Noen utdanninger, hovedsakelig videre- og etterutdanninger, er ikke med i tabellen.
2  Antall år er beregnet på følgende måte: -5 år = -64 mnd., 6 år = 65-76 mnd., 7 år = 77-88 mnd., 8 år = 89-100 mnd., 9 år = 101-112 mnd., 10 år = 113-124 mnd., 11 år = 125-136 mnd., 12 år = 137-148 mnd., 13 år og mer = 149 mnd. og mer.
3  Mastergrader før kvalitetsreformen i 2003.

Standardtegn i tabeller